Publikasjoner

Her finner du en liste over utvalgte publikasjoner fra EU Kids Online. Den er langt fra utfyllende, men gir et bilde av omfanget prosjektet representerer. Samtlige publikasjoner nettverket står bak kan lastes ned gratis her. Den interaktive hovedrapporten kan du utforske ved å besøke EU Kids Onlines hjemmeside.

Bøker:

  • Towards a better internet for children: policy pillars, players and paradoxes. Sammendrag. Kjøp boka.
  • Children, risk and safety on the internet: research and policy challenges in comparative perspective. Sammendrag. 
  • Kids online: opportunities and risks for children.


Rapporter det norske teamet har bidratt til:

Rapporter om digital mobbing og risiko på nett:

Rapporter om digital oppdragelse (foreldremediering):

Publisert 8. des. 2015 14:44 - Sist endret 1. juli 2016 11:28