Ny rapport om Norske barn og unges erfaringer med seksuelle meldinger

EU Kids Online nettverket i Norge har idag utgitt en ny forskningsrapport i forbindelse med Barneombudets Høynivåmøte om en tryggere digital hverdag for barn og unge. Rapporten, The Experiences of Norwegian adolescents with online sexual messages, kartlegger risiko og muligheter i forbindelse med Norske unges erfaringer med digitale seksuelle meldinger. Rapporten er basert på en undersøkelse gjennomført i Norge og 19 europeiske land i 2018.

Rapport omslag orange

Sexual Messages

Rapporten, skrevet av Monica Barbovschi og Elisabeth Staksrud, er nå tilgjengelig på nettet.

Publisert 12. feb. 2020 09:23 - Sist endret 5. mai 2020 12:41