English version of this page

En norsk film- og kinoinstitusjon i endring (avsluttet)

Er den kinoindustrien vi er vant til i Norge, i ferd med å forsvinne? Får vi som publikum bedre eller dårligere tilbud i årene som kommer?

Linse til kamera. Foto.

Om prosjektet

2013 ble et merkeår for den norske film- og kinoinstitusjonen. Hundre år etter at Norge fikk sin Lov om offentlig forevisning og kinematografibileder, som la det formelle grunnlaget for den særnorske film- og kinomodellen, finner vi en kinoinstitusjon i endring. Står vi nå overfor avviklingen av det som har gjort Norge til et «annerledesland» i film- og kinosammenheng – det såkalte kommunale film- og kinosystemet?

I dag er majoriteten av kinoomsetningen i Norge går via to internasjonale mediekonglomerater, henholdsvis Bonnier-selskapet SF Kino og Egmonts selskap Nordisk Film.

Prosjektet «En film- og kinoinstitusjon i endring» ble startet i 2014 og pågår fram til 31.12.2016.

Mål

Prosjektet skal studere hvordan endringer i eierskapsstrukturen kan påvirke film- og kinokulturen i Norge.

Prosjektets forskningsspørsmål kan formuleres slik: Hva danner bakgrunnen for endringene på eierskapssiden innen den norske film- og kinobransjen, og hvilke konsekvenser vil dette få for det norske publikumets kinotilbud?

Resultater

Prosjektet vil resultere i flere publikasjoner. Den viktigste vil være en bokutgivelse med den foreløpige tittelen «Den norske film- og kinomodellen i forandring». I tillegg vil det bli skrevet artikler for norske og internasjonale tidsskrifter.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Rådet for anvendt medieforskning (Medietilsynet). Varighet ut 2016.

Publisert 17. juni 2015 10:53 - Sist endret 17. apr. 2020 13:03

Kontakt

Kontaktperson:

Professor Ove Solum

Deltakere

  • Ove Solum
  • Even Fossum Egeberg
  • Anders Teigen Emblem
Detaljert oversikt over deltakere