Internett i endring III (avsluttet)

Prosjektet fokuserte på personlige medier som gjennom sin fleksibilitet er tatt i bruk i stort omfang, ut fra individuelle interesser for personlig interaksjon og ytring

Personlige medier:

  • Mobiltelefon
  • SMS
  • Web-chat
  • e-post
  • peer-to-peer utveksling
  • blogger
  • elektroniske dagbøker

Deres raske vekst forstår vi i lys av individualisering av samfunnet og den historiske fleksibilisering mediene har gjennomgått. Vi utvikler videre begrepet genre henimot en flerfaglig forståelse av ikke bare tekstformer, men kommunikasjonsformer og kommunikasjonsmønstre generelt.

Prosjektet undersøker nye genre gjennom løpende, overveiende mikro-pregede analyser, med særlig vekt på

  • de interesser (motivasjoner) som utløser bruk/handlinger,
  • de midler (medier, kontekster) som aktiviseres, og ikke minst
  • de strukturelle endringer og kontroverser mediene mobiliserer og utløser.
Publisert 31. jan. 2011 13:24 - Sist endret 11. mars 2013 12:57