English version of this page

Mediation of Migration (avsluttet)

Hvem skal få slå seg ned i Norge, og i følge hvilke prinsipper og premisser? Hvilken betydning har innvandring for samfunnsutviklingen?

Fem personer foran en gul vegg.

Prosjektgruppen MoM: Øyvind Ihlen, Tine Ustad Figenschou, Kjersti Thorbjørnsrud, Audun Beyer og Anna Grøndahl Larsen.

Foto: Eirin Cathrine Lade, UiO

Prosjektets sentrale funn

Prosjektet har undersøkt følgende spørsmål:

1) Hvilke strategier og vurderinger ligger bak medienes dekning av innvandringsspørsmål; hvem er de sentrale stemmene i nyhetene og hvordan påvirker journalister og kilder utvalg og vinkling?

2) Hva er den klassiske form og det typiske innhold i norske nyheter om migrasjon, og hvordan er vinklinger og fokus i de norske nyhetene sammenlignet med nyheter om migrasjon i Frankrike og USA?

3) Hvordan oppfattes nyhetene om innvandring blant folk flest, og hvilke effekter har de på opinion, institusjoner innen innvandringsfeltet, og hvordan ser debatten om migrasjon ut i land med stor utvandring til Norge?

Svar på disse og andre spørsmål finner du i prosjektets sluttrapport som ble presentert på MOMs sluttkonferanse i 2014 (lenke til PDF-fil)

Mål

Ved å følge prosessene som leder opp til nyheter om migrasjon og ved å kartlegge hvilke effekter disse nyhetene har, ønsker vi å undersøke om og hvordan en medielogikk legger premissene for kommunikasjonspraksiser og beslutningsprosesser.

Bakgrunn

Mediation of Migration er et tverrfaglig og internasjonalt forskningsprosjekt ledet av Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo. Et pilotprosjekt ble startet opp i januar 2010. Hovedprosjektet  varer fra februar 2011 til februar 2014

Finansiering

Prosjektet har Norges forskningsråd som hovedfinansiør. Det støttes også av samarbeidspartnerne NRK og Justisdepartementet.

Samarbeid

Prosjektet omfatter Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, Department of Media, Culture, and Communication, New York University og Universitetet i Wien, Østerrike. Deltagere fra Institutt for medier og kommunikasjon er Øyvind Ihlen, Audun Beyer og Tine Figenschou. Prosjektet ledes av Kjersti Thorbjørnsrud.

Publisert 14. juni 2010 13:18 - Sist endret 17. apr. 2020 13:35

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere