Publikasjoner

Artikler

Ihlen, Øyvind, & Thorbjørnsrud, Kjersti. (2014). Tears and Framing Contests: Public Organizations Countering Critical and Emotional Stories. International Journal of Strategic Communication, 8(1), 45-60.

Thorbjørnsrud, Kjersti, Figenschou, Tine Ustad, & Ihlen, Øyvind. (2014). Operationalizing mediatization: A typology of mediatization in public bureaucracies. Communications: The European Journal of Communication Research, 39(1), 3-22.

Ihlen, Øyvind., & Thorbjørnsrud, Kjersti. (2014). Making news and influencing decisions: Three threshold cases concerning forced return of immigrants. European Journal of Communication, 29(2), 139-152.

Thorbjørnsrud, Kjersti.(accepted for publication 2014). Mediatization of public bureaucracies: Administrative vs. political loyalty. Scandinavian Political Studies

Thorbjørnsrud, Kjersti & Figenschou, Tine.(Accepted for publication 2014)DO MARGINALIZED SOURCES MATTER? A comparative analysis of irregular migrant voice in Western media. Journalism Studies

Figenschou, Tine, Thorbjørsnrud Kjersti & Beyer, Audun (2014) The Moral Police: Agenda-setting and framing effects of a new(s) concept concerning immigration” (Accepted for publication 2014)

Appendiks til Figenschou & Beyer (2014) ”Elitene, minoritetene og mediene”. Publisert i TfS, vol.55 (1), 25-54.

Bokkapitler

Thorbjørnsrud, Kjersti, Tine Ustad Figenschou og Øyvind Ihlen (2014) «Mediatization of Public Bureaucracies» s. 405–422 i Lundby (red.) Handbooks of Communication Science, Volume 21: Mediatization of Communication, Berlin: De Gruyter Mouton.

Rapporter

Masteroppgaver

Anna M. Grøndahl Larsen (2012) Prinsipper og person i dekningen av asyl. MA i medievitenskap, IMK, UiO (Veiledere: Tine U. Figenschou og Audun Beyer)

Konferanseinnlegg

Konklusjoner: Mediebruk og oppfatning av offentlighet blant innvandrere, 16. januar 2013 inviterte Mediation of Migration (MoM) og NRK Analyse til seminar om innvandrerbefolkningens mediebruk, samfunnsdeltakelse og oppfatninger om den norske offentligheten. Under finner du innleggene fra seminaret (pdf)

Presentasjoner

Publisert 2. okt. 2013 13:44 - Sist endret 11. nov. 2014 09:23