Mediatized Stories (avsluttet)

Mediatized stories er et internasjonalt forskningsprosjekt som undersøker selvrepresentasjon gjennom ulike former for digital historiefortelling

Prosjektleder Knut Lundby. Foto: Heia Espen

Om prosjektet

Forskningsprosjektet studerer digitale fortellinger ut fra teorier om mediering og medialisering. Mediering vil si kommunikasjon gjennom medier, mens medialisering beskriver hvordan samfunn og kultur underlegges og blir avhengig av mediene og medias logikk. Prosjektet fokuserer på barn og unge, ettersom de har vist seg å være svært innovative i sin bruk av digitale medier.

Les mer på prosjektets nettside (engelsk)

Mål

Prosjektet utforsker hvordan barn og unge bruker digitalt verktøy til å lage fortellinger fra sitt eget liv eller sine nære omgivelser. Digitale medier og Internett gir nye muligheter til å skape og dele slike historier.

Resultater

Ny rapport; Veksten av Facebook-brukere i Norge

Liste av publikasjoner og foredrag (engelsk)

Arrangement

Formidlingskonferansen; "Fortelle seg selv digitalt" Oslo 14. april 2010

Bakgrunn

Mediatized stories er et prosjekt ledet av Intermedia, Universitetet i Oslo. Det startet i januar 2006 og er ferdig i 2011.

Finansiering

Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd.

Samarbeid

Prosjektet er fordelt på fem ulike fakultet innenfor UiO; TF, UV, MatNat, SV og HF. Samarbeidet inkluderer også forskere fra flere ulike forskningsinstitusjoner i ni forskjellige land; University of Leicester, Goldsmiths University of London, Danish Research Centre on Education and Advanced Media Materials, Stanford University Department of English, University of Westminster, Berkeley University of California, The London School of Economics and Political Science, English Language and Literature Academic Group Singapore, Syddansk Universitet, Washington University in St. Louis, Arizona State University, Köbenhavns Universitet, University of Nottingham og University of Gothenburg. Deltakere fra IMK er Elisabeth Staksrud, Birgit Hertzberg Kaare, Mia Lövheim og Knut Lundby, med sistnevnte som prosjektleder.

 

Publisert 30. apr. 2010 13:52 - Sist endret 24. apr. 2018 13:55

Kontakt

Knut Lundby
Tel: +47 22840704