CoMRel sluttkonferanse

31.05.2018 holdt CoMRel-prosjektet sin sluttkonferanse på Litteraturhuset i Oslo hvor forskerne presenterte og reflekterte rundt sine funn. Se programmet og presentasjonene her. 

Liv Ingeborg Lied under sin presentasjon 

Program:

12:30 – 12:40: Mediedynamikk om religion
Velkomst ved prosjektleder Knut Lundby

12:40 – 13:25: Panel: Konflikt om religion i kringkastingsmediene
”Uforenelige idealer? Islam i svensk public service radio”
Professor Mia Lövheim, Uppsala Universitet

”Planlegging av offentlig debatt: hinsides fastlåste kontroverser om islam”
Professor Stig Hjarvard, Københavns Universitet

”Facebook som ekkokammer? Kampen om religionens plass i Norge”
Postdoktor Mona Abdel-Fadil, Universitetet i Oslo

13:25 – 14:00: Panel: Lokale blikk på konflikter
”Lokale kristne medier som motkraft mot offisiell frykt.”
Professor emeritus Pål Repstad, Universitetet i Agder

”Place matters: Locality and mediatised conflicts in Scandinavia”
Professor David Herbert, Kingston University London/Universitetet i Agder

14:20 – 15:15: Panel: Religion i klasserommet
”Uunngåelig konflikt: Medierammer og konfliktperspektiver i religionsundervisning om islam”
Stipendiat Audun Toft, MF

”’Let me entertain you’: Religionsrepresentasjoner og kjedsomhet i det medie-mettede klasserommet”
Professor Liv Ingeborg Lied, MF

15:15 – 15:50: International perspectives
Professor Marie Gillespie, Open University, Storbritannia
Professor Birgit Meyer, Utrecht University, Nederland
Professor Stewart M. Hoover, University of Colorado Boulder, USA

15:50 – 16:00: Medieskapt religion?
Konkluderende bemerkninger ved prosjektleder Knut Lundby

Publisert 6. juni 2018 13:55 - Sist endret 8. nov. 2018 09:56