CoMRel sluttkonferanse

CoMRel-prosjektets sluttkonferanse arrangeres i Litteraturhuset i Oslo 31. mai 2018 kl. 1230–1600. Den rettes mot interessert allmennhet og myndigheter og fagfolk som er opptatt av medier og religion i samfunnskonflikter.

Religion i mediene blir ofte fremstilt i et konfliktperspektiv. Debatten som følger kan bli preget av høy temperatur. Det skandinaviske forskningsprosjektet CoMRel har undersøkt hvordan konfliktorienterte framstillinger av religion i mediene utspiller seg i lokalmiljø og skole, rundt kringkasting og blant aktører på Facebook. CoMRel inngår i programmet om Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL) i Norges forskningsråd. Ved avslutningen av forskningsprosjektet inviterer forskerne til presentasjon og refleksjon om sine funn.

Meld deg på her.
Følg arrangementet på Facebook for fult program og oppdateringer. 
Og på Litteraturhusets sider. 

Deler av arrangementet vil foregå på engelsk.

 

Publisert 7. nov. 2017 09:33 - Sist endret 12. apr. 2019 14:32