English version of this page

Nettdebatten etter 22. juli (avsluttet)

Terrorangrepet i Norge 22. juli 2011 har ført til et styrket fokus på nettdebatten i den norske offentligheten. Mange nettsteder stengte nettdebatten umiddelbart etter terrorangrepene. De fleste steder åpnet debatten igjen etter noen uker, men en del nettsteder gjorde også permanente endringer, blant annet med sikte på å gjøre det vanskeligere å delta med skjult identitet. I dette forskningsprosjektet tar vi sikte på å kartlegge disse endringene, og hvordan de oppleves både sett fra avisredaksjonenes side og debattdeltakerenes side.

Om prosjektet

Prosjektet består av tre deler:

1. Dybdeintervjuer med redaktører og moderatorer i et utvalg sentrale nettaviser

2. En kvantitativ spørreundersøkelse blant aktive debattdeltakere

3. Dybdeintervjuer med et utvalg respondenter fra spørreundersøkelsen

Mål

Undersøkelsen skal resultere i 1-2 vitenskapelige artikler hvor resultatene presenteres.

Resultater

Forventes å være klare i slutten av mai 2013.

Bakgrunn

Prosjektet løper fra februar 2012 til mars 2013.

Finansiering

300 000 kroner fra Rådet for anvendt medieforskning (RAM).

Samarbeid

Vi samarbeider med prosjektet «Regulering av avisenes nettdebatter i kjølvannet av 22/7» ved Universitetet i Bergen, ledet av professor Dag Elgesem.

 

 

Publisert 16. aug. 2012 17:04 - Sist endret 6. okt. 2014 09:23

Kontakt

Prosjektleder:

Anders Sundnes Løvlie, Høgskolen i Gjøvik
Epost: anders.lovlie krøllalfa hig.no.