Skandinavisk pandemiretorikk, fra første bølge og til opphevelse av restriksjoner

Det har nå gått to år siden nedstengingen i Danmark og Norge og den første smittebølgen. Prosjektet "Retorikk om Pandemi" (PAR) gir en forløpig oppsummering.

Person med munnbind og en illustrasjon av koronaviruset.
Foto: Pixabay

Gå til webinaret

I webinaret fokuserer vi på kommunikasjonsstrategiene til de skandinaviske helsemyndighetene. Disse påvirker hvordan eksperter oppfattes som eksperter, gir grunn til å tro på bestemte problembeskrivelser og løsninger (og ikke andre). Hvordan kommuniserer man at livet kan gå tilbake til det normale?

Program

Korte presentasjoner etterfølges av en avsluttende runde med spørsmål og diskusjon:

  • Velkommen (Øyvind Ihlen, UiO)
  • Pandemiens retoriske avslutning (Sine Nørholm Just, Roskilde Universitet)
  • Evidens og forsiktighet som argument: Veivalg i den første bølgen (Joel Rasmussen, Örebro Universitet)
  • Troverdig ekspertise: Hvordan får helsemyndigheter folk til å tro på det de sier? (Jens E. Kjeldsen, Universitetet i Bergen)
  • Kommentar (Live Bøe Johannessen, Helsedirektoratet)
  • Spørsmålsrunde og diskusjon
Publisert 3. mars 2022 15:07 - Sist endret 3. mars 2022 16:33