Sosiale medier og politisk deltakelse (avsluttet)

Prosjektet undersøker hvordan politisk engasjert ungdom bruker sosiale medier.

Sosiale medier har utviklet seg til viktige kommunikative arenaer.

For unge mennesker er sosiale medier blant de viktigste arenaer for kommunikasjon. Sosiale medier blir i hovedsak brukt til å kommunisere innen sosiale nettverk, men unges kommunikative formål er mangfoldige, også innen sosiale medier.

Dette prosjektet undersøker hvordan politisk engasjert ungdom bruker sosiale medier. Prosjektet undersøker hvordan de bruker sosiale medier i sine organisasjoner for kommunikasjon og koordinering, hvilken rolle sosiale medier spiller for å finne og spre informasjon, og hvordan unge bruker sosiale medier til å mobilisere.

Prosjektet har også en teoretisk agenda, hvordan nye former for kommunikasjon bidrar til å endre demokratiske og politiske prosesser.

Empiriske data er samlet inn gjennom fokusgruppeintervjuer. I tillegg bygger prosjektet på funn fra prosjektet "Nye nettfenomener".

Prosjektet varer fra 01.10.2008- 31.12.2011.

Publisert 31. jan. 2011 13:52 - Sist endret 1. juli 2016 11:30

Kontakt

Tanja Storsul