Forskningsspørsmål

Forskningsspørsmålene er utarbeidet for å gi en dypere forståelse av hvordan teknologien, designet og algoritmene påvirker brukerne og deres konsumering av kulturindustrien. I tillegg vil STREAM prosjektet fokusere på hvordan ulike teknologier og forretningsmodeller transformerer verdiskapingen og distribusjonen for ulike medieindustrier. 

Forskningsprosjektet STREAM har som formål å svare på følgende problemstillinger:  

  • How do different technologies, design, and repertoires of streaming media services lead to changes in cultural consumption?
     
  • How are streaming experiences and use shaped by machine agency?
     
  • How do people make sense of streaming media services?
     
  • How do the various technologies and business models of streaming media transform value creation and distribution in the different industries; who gains, and who loses?

 

Emneord: forskningsspørsmål, problemstilling, problemstillinger, spørsmål
Publisert 25. jan. 2018 10:18 - Sist endret 25. jan. 2018 10:22