English version of this page

The Archive in Motion (AiM) (avsluttet)

Forskningsprosjektet undersøker hvordan arkivbegreper og arkiveringspraksiser forandres under påtrykk fra de dramatiske endringene i skrift- og lagringsteknologier det siste århundret, og særlig etter innføringen av digitale teknologier.

Film, video, fjernsyn, lydopptak og datamaskiner har ikke bare bidratt til en generell lagringsmani, men også en rekke nye private og offentlige arkiveringsformer. Samtidig utfordrer slike teknologier tradisjonelle begreper om arkivdokumentets varighet og stabilitet. Dette åpner for en rekke nye spørsmål om hva det vil si å lagre informasjon for fremtidig bruk.

Forskningsprosjektet kombinerer tre forskningsperspektiv: 1) "social memory studies", 2) mediearkeologi, og 3) medieestetikk.

The Archive in Motion er et samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) ved UiO, Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) ved UiO og Filmvetenskapliga institutionen ved Stockholms universitet.

Forskningsgruppen består av Yngvil Beyer, Ina Blom, Liv Hausken, Trond Lundemo og Eivind Røssaak.

Prosjektet var finansiert av Nasjonalbiblioteket og Norges Forskningsråd. Prosjektets varighet: 2011-2014

Gå til prosjektets hjemmeside på IFIKK-nettsider
 

 

 

Publisert 9. juni 2011 15:01 - Sist endret 15. mars 2016 08:59

Kontakt

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere