English version of this page

Barn, unge og medier

Liten jente spiller et spill på et nettbrett, eldre gutt i bakgrunnen foran en annen skjerm. Foto.
Foto: Kelly Sikkema/Unsplash

Forskningsmiljøet leverer nyskapende forskning om barn, ungdom, familier og foreldreskap i en digital mediehverdag.

Forskningstemaer

 • Digital risiko
  • Ulike risikoer barn og unge kan møte i en digital hverdag. 
 • Digitalt foreldreskap
  • Ulike aspekter ved digitalt foreldreskap; foreldremediering, bekymringer og «sharenting».
 • Forskningsetikk 
  • Etiske dilemmaer i forskning som involverer barn og unge.
 • Digital kompetanse 
  • Hvordan barn og unge utvikler både tekniske og kritiske ferdigheter i en digital hverdag.

Om

Forskningsmiljøet «Barn, unge og medier» samler forskere med særskilt interesse for barn og ungdoms bruk av digitale medier. 

Vi jobber tverrfaglig og deltar i nasjonale og internasjonale nettverk med myndigheter, bransjeaktører og andre som jobber med relaterte problemstillinger.

Forskning

Vi undersøker hvordan barn og unge bruker digitale medier, og hvordan denne bruken påvirkes av andre faktorer.

Våre forskere leder og deltar i flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter.

Kontakt

Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Barn, unge og medier.

Meld meg på