Aktuelle saker

Elisabeth Staksrud
Published Aug. 28, 2019 4:23 PM

Congratulations to Professor Elisabeth Staksrud and the Department of Media and Communications at UiO who are a central partner in two research projects funded by the Horizon 2020 programme 'Transformations'.

EUKids illustrasjon
Publisert 21. aug. 2019 11:11

Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) er en sentral partner i to nye EU-finansierte prosjekter, som begge er knyttet til forskernettverket EU Kids Online, hvor Elisabeth Staksrud er med i ledelsen.

Publisert 2. mars 2017 11:17

Nye medier er langt fra så farlige for barn som vi ofte tror, viser Elisabeth Staksruds forskning. Hun har bidratt til å endre EUs policy på området, og med det hverdagspraksisen i millioner av europeiske hjem.