Nytt om barn og unges digitale utenforskap

Er du interessert i ny forskning på digitalt utenforskap blant barn og ungdom? Barn, unge og medier gruppen ved Institutt for medier og kommunikasjon inviterer til åpent seminar. 

Barn sitter og leser i solnedgangen

Norske og internasjonale forskere fra en rekke fagdisipliner presenterer sine funn fra forskning knyttet til temaet digitalt utenforskap. Det legges opp til kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom forskere, politikere og andre beslutningstagere som jobber med digitalt utenforskap blant barn og unge i Norge.

  • Barne- og familieminister Kjersti Toppe åpner arrangementet. Hun innleder om regjeringens Rett på nett-strategi som skal sikre barn og unge en trygg digital oppvekst og motarbeide digitalt utenforskap
  • Professor Eller Helsper fra London School of Economics forteller om hvordan sosial ulikhet gjenspeiles og forsterkes i den digitale verden. Det har hun skrevet om i boka The Digital Disconnect (2021).

Program

0800-0830: Registrering og kaffe

0830-0850: Åpning - ved UiO Rektor Svein Stølen og Barn og familieministeren Kjersti Toppe

0850-0910: Oversikt over programmet og forskning om digitale ulikheter - Professor Elisabeth Staksrud

0910-0950: The Digital Disconnect - Professor Ellen Helsper - LSE 

0950-1000: Spørsmål og svar

1000-1020: Kaffepause

1020-1050: Digitale skiller blant barn og unge under nedstengingen (Mari-Ann Letnes og Nicole Veelo NTNU, Niamh Ní Bhroin, Line Indrevoll Stänicke og Ingvill Rasmussen, UiO)

1050-1120: Digital kompetanse blant sårbare barn og unge i Norge (Professor Tine Jensen, Line Indrevoll Stänicke og Reidar Schei Jessen)

1120-1140: Spørsmål og svar

1140-1210: Oppdateringer fra feltet

1210-1230: Avsluttende kommentar - Professor Elisabeth Staksrud

1230-1330: Lunsj og mingling

1330: Avslutning

Påmelding er stengt

Meld deg på seminaret

Om Digiskills

Digiskills er et forskningsformidlingsprosjekt som formidler ny kunnskap om hvordan barn og ungdom i alder 12-17 år bruker internett og utvikler digitale ferdigheter. Digitale ferdigheter inkluderer kunnskap, kreativitet og holdninger som er knyttet til bruken av digitale medier.

Digiskills trekker spesielt på forskningsresultater fra EU-prosjektet ySKILLS som undersøker hvordan nettbruk påvirker barn og unges trygghet, ytringsfrihet, psykiske helse og livskvalitet.

Prosjektet er tilknyttet Barn, unge og medier-gruppen ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO.

Målgruppen vår er politiske beslutningstakere, myndighetspersoner, interessenter i bransjen og andre som er interessert i disse spørsmålene, inkludert barn og unge i alder 12-17 år.

Emneord: digitalt utenforskap, Barn og unges mediebruk, EU Kids Online
Publisert 29. mars 2022 14:49 - Sist endret 29. juni 2022 11:31