Webinar om digitalt foreldreskap

Er du interessert i ny forskning om digitalt foreldreskap? Delta på webinar i forbindelse med Safter Internet Day, i regi av Barn, unge og medier-gruppen ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Far som sitter og ser på nettbrett mens barna leker med lego ved siden av. Alle smiler.

Webinaret inngår i et større program som arrangeres i forbindelse med Safer Internet Day og i samarbeid med Medietilsynet. For mer informasjon om programmet for øvrig se Medietilsynet sine nettsider. Foto: Adobe Stock

I dette webinaret inkluderer vi direktesendte bidrag fra forskere som jobber med dette temaet både i Norge og internasjonalt, inkludert Professor Sonia Livingstone (LSE, UK), Elisabeth Staksrud, Eiri Elvestad, Monica Barbovschi, Kristinn Hegna og Khalid Ezat Azam (UiO, Norge) og Mari-Ann Letnes (NTNU, Norge).

Vi legger frem funn fra en rekke forskningsprosjekter om foreldrenes tilnærminger til barns bruk av digitale medier, både før, under og etter koronakrisen. 

Webinaret er på norsk og arrangeres som en del av Digiskills prosjektet.

Program

0930: Åpning m/film fra Digiskills prosjektet Professor Elisabeth Staksrud, Institutt for medier og kommunikasjon (IMK), Universitetet i Oslo

DEL 1 - Digitalt foreldreskap 

0935: «Digital Parenting» Professor Sonia Livingstone, Department of Media and Communications, London School of Economics 

09:50: Professor Eiri Elvestad, IMK presenterer forskningsfunn fra prosjektet «Digitalt foreldreskap i Norge»  (med Professor Elisabeth Staksrud, IMK)

10:00: «Hvem er bekymret? - Faktorer som påvirker foreldres bekymring knyttet til barn og unges bruk av dataspill.» Stipendiat Khalid Ezat AzamIMK 

10:10: «Cyber-aggression among Norwegian youth: recent results from the EU Kids Online survey»  Researcher Monica Barbovschi, IMK 

10:20: FILM fra Digiskills prosjektet

DEL 2 - Digitalt foreldreskap under COVID

10:25: Professor Kristinn Hegna, Pedagogisk Instituttt, UiO presenterer kvantitative funn fra et forskningsprosjekt om barns digitale liv under koronapandemien. «Children's Digital Lives in Corona Times, ‘KiDiCoTi’»

10:35: «Barns digitale praksiser, sikkerhet og trivsel (6-12 år) - Kvalitativ del - Nasjonal rapport, Norge»Førsteamanuensis Mari-Ann Letnes fra Instituttet for lærerutdanning ved NTNU presenterer kvalitative funn fra KiDiCOTi prosjektet.

10:45: Kommentar fra Øystein Nilsen, Utdanningsdirektoratet og Kjersti Botnan Larsen, Barneombudet samt spørsmål fra salen.

10:58: Avsluttning og FILM fra Digiskills prosjektet

11:00: Slutt


Om prosjektene

Digiskills er et forskningsformidlingsprosjekt som formidler ny kunnskap om hvordan barn og ungdom i alder 12-17 år bruker internett og utvikler digitale ferdigheter. Digitale ferdigheter inkluderer kunnskap, kreativitet og holdninger som er knyttet til bruken av digitale medier.

Forskningsprosjektet Digitalt foreldreskap i Norge undersøker hvilke rolle foreldre spiller for barns mediebruk gjennom å se på hvordan norske familier bruker og snakker om mediebruk. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Sørøst-Norge og Universitetet i Oslo.

EU Kids Online er et internasjonalt forskningsprosjekt som tar for seg forskjeller mellom europeiske land når det gjelder barn og unges bruk av internett og andre nettbaserte medier. 

Forskningsprosjektet KiDiCoTi er en internasjonal studie om barns digitale liv under koronavirustiden. Studien er et samarbeid mellom forskere fra flere europeiske land, ledet av EU kommisjonens forskningssenter (European Commission Joint Research Center). Resultatene fra studien vil informere om de ulike konsekvensene av koronakrisen på barn og unges bruk av digital teknologi, trygghet på nett, personvern og velferd. 

Arrangør

Barn, unge og medier, IMK
Emneord: digitalt foreldreskap, Digital kompetanse, Barn og unges mediebruk, Koronakrisen, EU Kids Online
Publisert 16. des. 2020 12:33 - Sist endret 8. aug. 2022 12:12