English version of this page

Webinar om etiske dilemmaer som oppstår i komparativ og longitudinell forskning med barn og unge

Er du interessert i etiske dilemmaer som oppstår i forskning med barn og unge? Delta på webinar i forbindelse med de H2020 finansierte prosjektene CO:RE og ySKILLS i regi av Barn, unge og medier-gruppen ved Institutt for medier og kommunikasjon.

Bilde av fargerike figurer og grafer

Foto: Adobe Stock

I dette webinaret inkluderer vi direktesendte bidrag fra forskere som jobber med komparativ og longitudinell forskning om hvordan barn og unge bruker internett og digitale medier. Forskerne har opplevd ulike etiske dilemmaer både med planlegging, gjennomføring og analyse av datamaterialet, og deler deres erfaringer med dette under webinaret.

Programmet (på engelsk) for webinaret er:

1600-1610: Opening and overview of programme - Research ethical dilemmas encountered when engaging with children and young people  - Professor Elisabeth Staksrud

1610-1625: Rasmus Mannerström, Postdoctoral Researcher, Faculty of Educational Sciences, University of Helsinki (ySKILLS) – Dilemmas of consent

1625-1630: Interactive Poll (and presentation of results) 

1630-1645: Hana Macháčková and Marie Bedrošová (Masaryk University) (ySKILLS)- Children’s understanding and questionnaires: Cognitive testing as an ethical necessity

1645-1700: Tijana Milosevic, Postdoctoral Researcher, Anti-Bullying Centre, Dublin City University (EU Kids Online) -EU Kids Online project in Serbia: Ethics and fieldwork challenges

1700-1705: Poll and presentation of results 

1705-1730 Interactive discussion with panel and q&a (not recorded)

Publikum vil ha mulighet til å diskutere deres egne erfaringer og spørsmål ved paneldeltakerne mot slutten av webinaret. 

Webinaret er på engelsk.

Arrangør

Barn, unge og medier, IMK
Emneord: Forskningsetikk, Barn og unges mediebruk, Internett, komparativ forskning, longitudinell forskning
Publisert 2. juni 2021 19:18 - Sist endret 8. aug. 2022 12:13