English version of this page

Webinar Research Integrity

Tirsdag 4 mai arrangerer Barn, unge og medier-gruppen et webinar om forskningsintegritet. 

Illustrasjon. Ansiktsprofil av en kvinne. Sol og himmel i bakgrunnen.

Hvordan kan forskere som jobber med barn og digitale medier sikre integritet i forskningen sin? Hvilke utfordringer møter vi i vårt felt, og hvilke strategier kan vi benytte oss av i møtet med disse?

4 May 2021 arrangerer forskere ved Barn, unge og medier-gruppen ved IMK et webinar og interaktiv workshop mellom 1000 and 1130. Webinaret er internasjonalt og hovedspråket er engelsk. Dette arrangeres som en del av CO:RE prosjektet (Children Online: Research and Evidence).

Webinaret ledes av Professor Elisabeth Staksrud (UiO, Norge) som har med seg eksperter på forskningsintegritet, inkludert Professor Ana Marušić (University of Split, Kroatia), Professor Halla Bjørk Holmarsdottir (Oslo Metropolitan University, Norge), Assistant Professor Malte Elson (Ruhr University Bochum, Tyskland) og Professor Göran Hermerén (Lund University, Sweden).

Emneord: Barn og medier, Forskningsetikk, Internett, Digitale medier
Publisert 12. apr. 2021 10:09 - Sist endret 29. juni 2022 11:31