POLKOM-konferansen 2021

En nasjonal arena for forskere innen politisk kommunikasjon. Konferansen arrangeres annethvert år.

Logoen til POLKOM, Senter for studier av politisk kommunikasjon

Tema for konferansen

Studier av politisk kommunikasjon er i dag spredt utover mange fagfelt. Et utgangspunkt for konferansen er at utfordringer knyttet til politisk kommunikasjon i dagens digitaliserte kommunikasjonssystem, studeres best på tvers av fagspesifikke grenser og fra ulike metodiske tilnærminger.

POLKOM-konferansen tilbyr derfor en møteplass for dialog og kunnskapsutveksling mellom forskere fra ulike disipliner innenfor samfunnsvitenskapen og humaniora for å fremme samarbeid på tvers av disse.

Invitasjon til innlegg

Vi inviterer bidrag som belyser sentrale problemstillinger for studier av politisk kommunikasjon i Norge.

Aktuelle tema er for eksempel:

 • politiske og ideologiske effekter av brukerkulturer 
 • medieteknologiens politiske dimensjoner
 • konsekvenser av et endret medielandskap for politiske uttrykk
 • politisk kommunikasjon og kunnskap
 • tillit og tilhørighet
 • rammene for debatt og offentlige ytringer
 • politiske aktørers kommunikasjon med velgere
 • strategisk kommunikasjon og lobbyisme i det endrede medielandskapet
 • rollen til nye medieaktører
 • populisme

Slik deltar du

 • Send inn et abstract på maks 300 ord innen 15. september til pol-kom@media.uio.no
 • Aksept eller avslag gis innen to uker etter denne fristen.
 • Dato for levering av fullt innlegg er 28. oktober, 2021

Konferansen er organisert av POLKOM, og det er ingen konferanseavgift. Lett servering og en middag tilbys aksepterte innleggsgivere. Det er en grense på 25 deltakere.

Om konferansen

Den første POLKOM-konferansen gikk av stabelen i november 2019 og samlet 22 deltakere fra store deler av POLKOM-nettverket i Professorboligen ved Universitetet i Oslo.

Publisert 9. juli 2021 14:39 - Sist endret 26. aug. 2021 09:53