English version of this page

Senter for medieinnovasjon

Gruppe mennesker som står ute på gatene og filmer med telefonen sin. Fotografi.
Foto: Kyle Hinkson/Unsplash

Senter for medieinnovasjon forsker på samspillet mellom fremveksten av nye medieteknologier og nye bruksmåter, som igjen skaper endringer og nye innovasjoner.

Om senteret

Logo. Red square with CERMI in red letters.Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) ved Universitet i Oslo er vert for senteret «Centre for Research on Media Innovations» (CRMI).

På de engelske sidene finner du oversikt over senterets styre og medlemmer.

Forskningsprosjekter

Vi har særlig fokus på følgende områder:

  • Nye medietjenester.
  • Nye aktører i medielandskapet.
  • Nye roller for brukerne.
  • Ny praksis fra eksisterende medieorganisasjoner.

Tidsskrift om medieinnovasjon

Logo, orange square with JOMi in white letters. The Journal of Media Innovations (JOMI) utforsker endringer i medieteknologier, mediepolitikk, organisasjonsstrukturer, mediehåndtering, medieproduksjon, medietjenester og bruk. 

JOMI er fritt tilgjengelig og publisert gjennom FRITT (åpne tidsskrifter ved UiO).

Internasjonalt Symposium

Logo, green square with ISMI in white letters.International Symposium on Media Innovations (ISMI) er en liten og intens konferanse som fungerer som et barometer for tilstanden til medieinnovasjoner hvert år.

Mediefolk og akademikere fra hele verden samles for å diskutere innovasjon i mediebransjen.

Kontakt

Senterleder

Petter Bae Brandzæg