English version of this page

Vi forsker på: Barn og unges mediebruk

Forsking på barn og unges mediebruk handler både om bruksmønstrene til barn og unge – hvilke medier de benytter, hvor, når og hvorfor -  og om medienes plass i deres liv på godt og vondt.

Forskning på dette området inkluderer forskning på medienes påvirkning, risiko ved bruk av ulike medier, barn og unges rett til deltakelse, ytring og informasjon, forholdet mellom foreldre og barn (foreldremediering), grensesetting fra foreldre, skole, institusjoner og samfunnet for øvrig, samt forskning på myter og oppfatninger om barn, medier og skadelighet.

Også forestillinger om barn slik disse presenteres gjennom mediene og i populærkulturen hører til dette forskningsområdet.

Forskningsprosjekter

 

Publisert 16. nov. 2010 11:05 - Sist endret 15. aug. 2017 10:00