English version of this page

Vi forsker på: Filmhistorie

I løpet av sine 120 år har filmen blitt et sentralt kulturuttrykk, en stor næring og en viktig del av mange nasjoners selvbilde.

Forskning på filmhistorie viser hvordan dagens filmer er et produkt av en historisk utvikling i Norge og internasjonalt.

Det blir synlig at film alltid er preget av teknologiske, økonomiske og juridiske rammevilkår, og at en film ofte speiler samfunnet den blir til i.

Filmhistorikere studerer også hvordan filmer har blitt vist og forstått.

Prioriterte samarbeidsområder

Medieestetikk
 

Publisert 16. nov. 2010 11:05 - Sist endret 5. des. 2017 09:44