English version of this page

Vi forsker på: Journalistikk

Journalistikken er en sentral sosial, kulturell og politisk institusjon i moderne samfunn. Som begrep betegner journalistikk både en tekstform og en yrkespraksis.

Studiet av journalistikk er viktig fordi journalistikken, spesielt i nyhetsmediene, bidrar til å forme våre bilder av samfunnet og verden rundt oss. Redaksjonene gjør dette gjennom å sette noen saker på dagsordenen og andre ikke; og ved å få noen kilder i tale oftere enn andre. 

Journalistikken påvirker også vår oppfatning av virkeligheten gjennom nyhetsvinkling og valg av tolkningsrammer.

Forskerne ved IMK studerer alle disse delene av journalistikken. I tillegg er vi opptatt av journalisters og redaksjoners arbeidsmåter, normer og etikk; av hvordan journalistikken påvirkes av økonomiske vilkår og utfordres av teknologiske og kulturelle prosesser.

Medlemmene av gruppen for politisk kommunikasjon (POLKOM) forsker blant annet på politisk journalistikk og medienes oppfatninger og atferd.

Mediene kan også påvirke organisasjoner, institusjoner og samfunnsutviklingen mer generelt. Studier av mediebruk er sentralt når det gjelder mediepåvirkning, hvor også graden av bruk og typen mediebruk har noe å si.

Forskere ved IMK er særlig opptatt av hvordan mediene påvirker utforming av dagsorden, opinionsdanning og politikkutforming.

Forskningsområder

POLKOM - Senter for studier av politisk kommunikasjon

Forskningsprosjekter

Publisert 16. nov. 2010 11:06 - Sist endret 19. juli 2017 14:01