English version of this page

Vi forsker på: Medieestetikk

Medieestetikk er et tverrfaglig forskningsområde med fokus på formidling (mediering), formidlingens materialitet og teknologi, og de medieerfaringer formidlingen spiller på eller forutsetter.

Forskningsgruppen Medieestetikk har som formål å undersøke hvilken rolle medienes uttrykksformer har for hva som formidles. Denne gruppens satsing på "Imag(in)ing Technologies" støttes av IMK som et langsiktig samarbeid. Oppmerksomheten i forskningen er rettet mot formidling (mediering), formidlingens materialitet og teknologi, og de medieerfaringer det aktuelle uttrykket synes å spille på eller forutsette.

 

Forskningsområde

Medieestetikk

Prosjekter

Situerte simuleringer (SitsimLab)

Publisert 16. nov. 2010 11:06 - Sist endret 16. okt. 2017 12:36