English version of this page

Vi forsker på: Medier og religion

Religion diskuteres mye i mediene. Sekulariseringen ser ikke ut til å dempe debatten om religion.

Kirkevalg, politikeres personlige tro og hets av ulike religiøse grupper er eksempler som kan prege mediebildet og mobilisere langt utover religiøse kretser.

Religion som tema omfatter alt fra "feel good"-spiritualitet til samfunnsdebatter om religionens plass i norsk offentlighet, nasjonal identitet og innvandring.

Medienes framstillinger er med på å prege folks oppfatning av religion, livssyn og sekularitet. Publikum deltar også aktivt i å forme mediedebatter om religion og sekularisme. Nettet byr på flere former for digitalreligion.

Religiøse institusjoner tar selv medier i bruk, men mediene endrer også religion ved at disse institusjonene må tilpasse seg medienes logikk og virkemåte.

Denne medialiseringen av religion står sentralt i forskningen på medier og religion ved IMK.

Vi studerer hvordan religion fremstilles i ulike medier, publikums deltakelse i debatter om religion, og hvordan endrende forestillinger om religion reflekteres i medier og i folks selvoppfatning. Vi studerer også religiøse institusjoners mediebruk.

Forskningsprosjekter

Publisert 14. jan. 2016 11:32 - Sist endret 5. des. 2017 09:49