English version of this page

Vi forsker på: Medieteknologi

Mediene vi omgir oss med er alle avhengige av en eller annen form for teknologi, eller kombinasjoner av teknologier.

Disse teknologiene gir ulike muligheter og begrensninger for mediene og for vår bruk og oppfattelse av dem.

Papirboka, papiravisa, fotografiet og fjernsynet er alle eksempler på medieteknologier.

I våre dager er mange medier digitale, slik at de samme nettverkene og apparatene kan brukes til flere ulike medieformål. Denne sammensmeltingen av medieteknologier er noe vi i blant beskriver som ‘konvergens’.

Forskningen på medieteknologier tar for seg hvordan medieteknologier oppstår og utformes, de ulike mulighetene og begrensningene som ligger i teknologiene og hvordan maktforhold i samfunn og mediebransjer preges av de teknologiske forutsetningene.

Prioriterte forskningsområder

Forskningsprosjekt

Publisert 16. nov. 2010 11:06 - Sist endret 5. des. 2017 09:50