English version of this page

Vi forsker på: Mobile medium

Dei fleste brukar mobiltelefon eller nettbrett mange gongar kvar dag. Vi les nettsider, bruker strømmetenester, tar bilete og sender meldingar til sosiale medium.

GPS-mottakarar, gyroskop og andre sensorar måler kva vi gjer, og brukast i nye «lokasjonsbaserte» og «sensoriske» tenester som til dømes «augmented reality".

Forskinga på mobile medium gjev svar på korleis nye, mobile tenester er ulike tradisjonelle medium og korleis dei preger ein kvardag i endring.

Sky og Scene-prosjektet har mellom anna sett på korleis musikk blir «strømma» til mobile medium.

Resultata vert også brukte til å utvikle nye, stadbundne tenester i fleire prosjekt på IMK.

Prioritert samarbeidsområde / senter

Centre for Research on Media Innovations (CeRMI)

Forskningsprosjektar

Publisert 16. nov. 2010 11:07 - Sist endret 15. aug. 2017 10:12