English version of this page

Vi forsker på: Strategisk kommunikasjon

Alle virksomheter må kommunisere med sine omgivelser, og de gjør det gjerne på en strategisk måte for å fremme sine interesser.

Forskning kan dels ha som formål å forstå dette arbeidet, og dels å gi bidrag til hvordan det kan utføres på en etisk og samfunnsansvarlig måte.

Forskere analyserer derfor både positive og negative sider av strategisk kommunikasjon.

Forskningen ved IMK har særlig fokusert på de samfunnsmessige sidene av kommunikasjonsbransjen og har klare forbindelser til IMKs gruppe for politisk kommunikasjon (POLKOM).

Forskningsområder

POLKOM - Senteret for studier av politisk kommunikasjon

Publisert 14. jan. 2016 11:33 - Sist endret 5. des. 2017 09:52