English version of this page

Vi forsker på: Ytringsfridom og demokrati

Ytringsfridom ligg til grunn for mediefridom og redaksjonell fridom.

Media er arenaer for debatt og politisk deltaking, møtestader for politiske og sosiale interessegrupper og kjelder til informasjon om samfunnstilhøve.

Forsking på den politiske offentlegheita undersøker mellom anna forhold knytta til politisk deltaking, sensur og regulering.

Prioriterte samarbeidsområder

Forskingsprosjektar

Publisert 16. nov. 2010 11:08 - Sist endret 5. des. 2017 09:52