Midtveisseminar for alle førstesemesterstudenter ved IMK

Workshop for studenter midt i førstesemester på BA og årsenheten: #eksamensrelevant #førstehjelp #gøy #konkrete-tips #workshop #quiz

 

Midtveisseminar for førstesemesterstudenter

 

Onsdag 11. oktober kl 13-16 er det midtveisseminar for alle studenter som går førstesemester på bachelor og årsenhet ved IMK (rom 205).

 

Seminaret skal hjelpe dere:

 

- å notere, lese og studere bedre

- å fortolke og skrive eksamensoppgaver bedre

- å forstå vurderingskriteriene sensorer bruker

- å ta i bruk samarbeidsverktøyet Teams, som gjør det enklere å samarbeide med medstudenter underveis (og i arbeidslivet senere)

 

Dessuten vil vi evaluere semesteret til nå, for å fange opp eventuelle problemer mens de ennå kan løses. Seminaret er ikke obligatorisk, men vi oppfordrer sterkt at alle kommer!

NB: Ta med penn og papir / notatblokk + datamaskin!

Seminaret avsluttes med pizza og eksamensrelevant Kahoot (med fete premier) fra kl 16, hvor også andre studenter på BA og MA kommer.

 

Og kom gjerne allerede kl 12.15 på #IMKom-arrangementet der Eirik Solheim fra NRKBeta presenterer ”Fremtidens tv-produksjon: SKAM, AI, kinaræl og droner”: https://www.facebook.com/events/297350257338793/

 

Program:

13:00 Velkommen

13:05 Semesteret så langt? Evaluering

13:45 Pause med frukt

14:00 Å lese, skrive og notere (workshop)

14:40 Pause

14:50 Eksamen: vurderingskriterier og sensorguide (workshop)

15:20 Samarbeid i TEAMS: digital samhandling (workshop)

15:50 Videre valg: utenlandsopphold, vårens emner

16:00 Pizza og Kahoot

Publisert 29. aug. 2017 15:49 - Sist endret 6. okt. 2017 12:10