Bachelorveiledning (i utfasing)

Bachelorveiledningen har vært et IMK tilbud for BA-studenter med oppstart fram til høst 2018. Fra høst 2019 er en tettere oppfølging av bachelorstudenter blitt en integrert del av det reviderte bachelorprogrammet. Bachelorveiledning som en egen ordning blir derfor avviklet fra høst 2019.

Bachelorveiledning

Bachelorveiledning blir fortsatt tilbudt for aktive studenter med opptak på programmet høst 2018 eller tidligere. Din bachelorveileder har ansvar for å følge deg opp og gi deg faglig veiledning. Det kan for eksempel være hjelp med:

  • studieteknikk
  • oppgaveskriving
  • pensum m.m.

Ris og ros

Hvordan fungerer ordningen for deg? Gi din tilbakemelding til:

Annen veiledning

Har du spørsmål knyttet til studieprogrammet, som for eksempel valg av emner eller 40-gruppe, spørsmål knyttet til utveksling, godkjenning av annen norsk utdanning, sykdom, tilrettelegging eller annet? Ta kontakt med IMKs studieseksjon!