Bachelorveileder

Sist endret 18. juli 2018 14:52 av Katerina Houben

Bachelorveiledning er et tilbud for å sikre bachelorstudenter i medievitenskap en god faglig oppfølging og trygghet gjennom studiet. Når du begynner hos oss får du oppnevnt en fagperson som din bachelorveileder.

Bachelorveiledningen koordineres av hovedveileder Kim, som også fungerer som overordnet kontaktperson for veiledere og studenter.

Sist endret 6. juli 2018 11:05 av Maria Tårland