Bachelorveileder

Bachelorveiledning er et tilbud for å sikre bachelorstudenter i medievitenskap en god faglig oppfølging og trygghet gjennom studiet. Når du begynner hos oss får du oppnevnt en fagperson som din bachelorveileder.

Bachelorveiledningen koordineres av hovedveileder Kim, som også fungerer som overordnet kontaktperson for veiledere og studenter.

Bachelorveiledning

Din bachelorveileder har ansvar for å følge deg opp og gi deg faglig veiledning. Det kan for eksempel være hjelp med:

  • studieteknikk
  • oppgaveskriving
  • pensum m.m.

Ris og ros

Hvordan fungerer ordningen for deg? Gi din tilbakemelding til:

Annen veiledning

Har du spørsmål knyttet til studieprogrammet, som for eksempel valg av emner eller 40-gruppe, spørsmål knyttet til utveksling, godkjenning av annen norsk utdanning, sykdom, tilrettelegging eller annet? Ta kontakt med IMKs studieseksjon!