Retningslinjer for bachelorveiledning

Bachelorveiledning

Bachelorveiledningen er ment som et faglig lavterskeltilbud du kan bruke ved behov, og skiller seg fra andre mer formelle veiledningsforhold ved universitetet. Det er utformet noen generelle retningslinjer for å sørge for at du skal få god og jevnlig oppfølging.

  • Veiledningen skal omhandle faglige spørsmål og problemstillinger.
  • Veileder skal i starten av veiledningsforholdet ha en forventningsavklaring med sine studenter og avtale hvordan veiledning og oppfølging skal foregå.
  • I første studieår skal veileder holde gruppemøter med sine studenter i begynnelsen og slutten av semestrene. I andre og tredje studieår skal veileder holde minst ett gruppemøte i semesteret. Møtene skal brukes til oppfølging, erfaringsutveksling, råd, og evaluering av studier og veiledningsopplegg. Utover disse møtene tar du selv kontakt med veilederen din ved behov.
  • Veileder skal kontakte sine studenter minst én gang i løpet av semesteret, for å følge opp hvordan det går med hver enkelt student. Dette foregår utenom fastsatte møter.

Ønsker du ikke ha en bachelorveileder?

Ta kontakt med den faglige som er oppnevnt som din veileder, eller si fra til hovedveileder eller studieadministrasjon som kan videreformidle informasjonen til veileder. Om du har meldt deg av tilbudet og senere ønsker å bruke det igjen kan du ta kontakt med veileder eller hovedveileder.

Hovedveileder

Hovedveileder for bachelorveiledningen er Kim Johansen Østby. Kims oppgave er å tildele studenter til veiledning, følge opp veilederne og gjennomførerjevnlige evalueringer med både studenter og veiledere. Kim vil også følge opp eventuelle klager eller problemer rundt veiledningen, for eksempel hvis en veileder ikke får kontakt med en student eller hvis en student opplever manglende oppfølging fra sin veileder.

 

Bachelorveiledningen følger UiOs etiske retningslinjer for veiledning.

Publisert 6. juli 2018 11:05 - Sist endret 6. juli 2018 11:05