Praksisstudenter våren 2021

Her kan du lese om IMK-praksisstudentenes faglige bakgrunn, arbeidsoppgaver og ansvarsområder, og erfaringer om hva de har gjort og lært i praksis.

Praksisstudentene i MEVIT3811 - Mediestudenter i arbeidslivet våren 2021 var utplasserte hos Gyldendal, Oslo Jazzfestival, Itera, NRK Analyse, Accenture, Kulturdepartementet, forskning.no, Discovery Norge, Norsk Hydro og Universitetet i Oslo.


Solveig Lilleberg og Kine Storflor Grøtt: Gyldendal

Bildet kan inneholde: frisyre, dagtid, vindu, skulder, ansiktsuttrykk.
Solveig Lilleberg og Kine Storflor Grøtt.

Studiebakgrunn og faglige interesser:

Solveig har fordypning i kunsthistorie og Kine har fordypning i økonomi og ledelse. Solveig og Kines faglige interesser inkluderer filmanalyse, prosjektarbeid og digitale medier.

Om praksisen hos Gyldendal:

Vi har tilbrakt vår praksisperiode i Norges største forlag, Gyldendal. På praksisplassen har vi vært en del av Gyldendal Digitale Tjenester og Vekst (DT&V). De jobber med å fremme digitale tjenester og vekstinitiativer relatert til Gyldendals virksomhet. Vi ble i begynnelsen av perioden presentert for to av deres prosjekter, som vi videre fikk hvert vårt ansvarsområde innenfor. Arbeidsplassen har en god struktur, hvor vi selv har måttet jobbe hjemmefra samtidig som vi har hatt såkalte “walk-and-talks” utendørs og digitale uformelle samlinger på kveldstid. Alle i teamet tok oss veldig godt imot, og vi har blitt så godt kjent med kollegene våre som det er mulig å bli over nettet. 

Vi har lært mye i løpet av vår praksisperiode hos Gyldendal. Først og fremst har vi blitt godt kjent med hvordan det er å jobbe fulltid i et forlag, og hvordan teamet jobber seg i mellom på flere ulike plattformer som Slack, Teams, Miro og Google. Vi har også lært mye i de to prosjektene vi har jobbet med. I det ene prosjektet arbeidet vi med å samle informasjon om ulike konkurrenter på markedet til læringsverktøy ved å lage en analyse av konkurrentene. Vi var også med på forberedelsene og gjennomføringen av en kvalitativ analyse, som inkluderte rekruttering, intervjuer, debrief og analyse av den innsamlede informasjonen. Her fikk vi bruk for de kunnskapene og ferdighetene vi har tilegnet oss fra studiene, særlig det vi har lært om forskningsmetode. Spesielt nyttig var det vi kunne om å gjennomføre kvalitative intervjuer, ta hensyn til etiske retningslinjer og analysere dataene vi hentet inn.

I det andre prosjektet var arbeidet rettet mot sosiale medier, og det å publisere en bok på plattformen Snapchat. Kine jobbet blant annet med å gjøre research på sosiale medier, og hvordan bruken av dem kunne styrke boken som skulle lanseres. Solveig jobbet med å lage et forslag til et produkt som også kunne styrke boken på Snapchat. Vi har gjennom arbeidet lært mye om prosjektarbeid, og hvordan det stadig er i endring med nye løsninger eller veier man heller kan gå for. Vi har fått tildelt egne ansvarsområder, hvor vi også presenterte arbeidet vårt for teamet vi jobbet med. Underveis i perioden har vi også hjulpet til med forskjellige ting som dukket opp og måtte fikses i løpet av kort tid. Eksempler på slike ting var å skrive overskrifter til boken på Snapchat eller oversette diverse tekster til engelsk.

Vi ble tatt godt imot av alle i teamet, og ble nesten litt overrasket over all tilliten vi fikk til å kunne jobbe med egne prosjekter og ta ledelsen der. Det har også vært veldig interessant å se hvordan et så stort selskap velger å investere i nye insentiver utover det å publisere fysiske bøker, og lar oss være med på denne nye muligheten.


Peder Ebbesen: Oslo Jazzfestival

Bildet kan inneholde: hylle, bokhylle, hyller, utgivelse, bok.
Peder Ebbesen.

Studiebakgrunn og faglige interesser:

Peder har en fordypning i musikkvitenskap.

Om praksisen hos Oslo Jazzfestival:

Å jobbe i en festival generelt under en pandemi hvor kulturbransjen så vidt står på knærne er i beste fall skummelt. De offentlige støtteordningene har ikke vært skikket til å fasilitere for inntektstapet som kulturbransjen har lidd, og hele den grenen av næringslivet sitter på mange måter stille i båten mens de venter på lysere tider, gjenåpning og vaksinasjon. Når det er sagt er det oppløftende hvor hardt bransjen kjemper og velger å gjennomføre for å holde aktiviteten i gang. Oslo Jazzfestival er intet unntak.

Å bli en del av en lidenskapelig og over gjennomsnittet musikkinteressert ledelse har vært like motiverende som det har vært lærerikt. Gjennom mine to måneder i praksis hos Oslo Jazzfestival har jeg fått deltatt på så å si alle møter og administrative avgjørelser. Alt fra budsjetter og utgifter til enkle pressemeldinger. Det var smigrende og motiverende å oppleve hvor mye input jeg fikk mulighet til å komme med og hvor mye ledelsen lyttet til mine forslag og meninger om alt fra booking, kommunikasjon utad og interne administrative oppgaver.

Som IMK-student tok jeg med meg sterke analytiske evner og teft for kommunikasjon. Dette kombinert med min jobb som musikkjournalist gjorde at jeg fort fant ut hvor jeg kunne bidra mest, nemlig i tekstproduksjon, intervjuer og programmeringsavgjørelser. Å jobbe for en liten bedrift med store ambisjoner har lært meg hvor mye påvirkningskraft man har – ja til og med som ikke-ferdigutdannet student på besøk. Det har lært meg verdien av å ha kollegaer som man forholder seg til – mest digitalt, men også i form av walk and talk-møter flere ganger i uken. Sistnevnte lærte meg at det er noen ting ved mellommenneskelige relasjoner på arbeidsplassen som fjernkommunikasjon gjennom skjerm ikke kan erstatte.


Kristina Helberg Klausmark: Itera

Bildet kan inneholde: person, hår, smil, ledd, hake.
Kristina Helberg Klausmark.

Studiebakgrunn og faglige interesser:

Kristina har en tidligere bachelor i utviklingsstudier, og er interessert i utviklingen og betydningen av digitale medier og krysningspunktet mellom feltene kommunikasjonsarbeid og HR (Employer Branding).

Om praksisen hos Itera:

Jeg har i to måneder vært praktikant hos Iteras kommunikasjonsavdeling. Hovedoppgavene har vært innholdsproduksjon for nettside og å planlegge, administrere og analysere sosiale medier. Gjennom hele oppholdet har alle ansatte sittet på hjemmekontor, men jeg ble tatt utrolig godt i mot fra dag én, og hele avdelingen har inkludert meg i prosesser og prosjekter de jobber på.

Allerede første uken fikk jeg innblikk i hvor mye som skjer i en kommunikasjonsavdeling da Itera lanserte sitt nye brand ved å holde et stort internt arrangement fra TV-studio og ny nettside. Gjennom praksisperioden hos Itera har jeg fått lov til å prøve meg på en rekke forskjellige oppgaver. Jeg har fått jobbe en del med de nye nettsidene og oversette innhold fra engelsk til norsk. Videre ut i praksisoppholdet har jeg i hovedsak jobbet med innholdsproduksjon i form av artikler for nettsiden og bilde og tekst for sosiale medier. Jeg har fått vært med på ukentlige møter og kampanjemøter, som for eksempel Employer Branding og presseutsalg.

Jeg har lært mye om det å være kommunikasjonsrådgiver og å analysere og produsere innhold. Jeg har også lært en god del om strategisk kommunikasjon og bruken av de verktøyene og metodene som Itera bruker for publisering og analyse. Metodefagene jeg har hatt gjennom studieløpet kom godt med da jeg de første ukene startet et prosjekt hvor jeg analyserte konkurrentenes mediebruk. Jeg har fått bruk for mye av den kunnskapen jeg har fått gjennom studiene, da primært om tekstproduksjon - hvordan skrive riktig mengde tekst til ulike formater og hvordan treffe satte målgrupper. Alt i alt har jeg fått en helhetlig forståelse av kommunikasjonsfagfeltet og hvordan man setter teori ut i praksis. Jeg er utrolig glad og takknemlig for denne muligheten gjennom praksisemnet på IMK.


Ina Elizabeth Sletten og Sigurd Årnes: NRK Analyse

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, hode, yttertøy.
Ina Elizabeth Sletten og Sigurd Årnes.

Studiebakgrunn og faglige interesser:

Både Ina og Sigurd har en fordypning i kulturhistorie. Ina opptatt av mediepåvirkning, spesielt innen filmfeltet. Sigurd engasjerer seg i å finne mønstre og sammenhenger, ved hjelp av både kvantitativ og kvalitativ metode.

Om praksisen hos NRK Analyse:

I mars 2021 startet vi i praksis hos NRKs analyseavdeling. Som første arbeidsdag hadde vi oppmøte på Marienlyst, hvor vi optimistisk nok ble tildelt adgangskort og håpefulle ord om å kunne møte opp på kontorlandskapet i løpet av de neste to månedene. Kortene fikk vi dessverre aldri brukt ettersom restriksjoner knyttet til koronapandemien holdt oss på hjemmekontor resten av praksisperioden. Heldigvis var hele avdelingen svært imøtekommende gjennom den digitale arbeidsplassen, både som kunnskapsrike mentorer og vennlige kolleger.

Praksisoppholdet baserte seg i hovedsak rundt tre separate prosjekter. Her var typiske oppgaver å hente ut tall fra Kantar Online og SSB, sette opp tabeller i Excel og presentere funn via PowerPoint. I alle prosjektene var kvantitativ metode grunnpilaren, men vi fikk også mulighet til å bryne oss på kvalitative dybdeintervjuer i forbindelse med et av oppdragene. Dessuten ble vi invitert til å observere diverse møter innad i ulike redaksjoner for å få et bredt inntrykk av hva en arbeidsdag i NRK virkelig innebærer.

Etter snart tre år på medievitenskap var det forfriskende å endelig kunne anvende teoretisk kunnskap i en praktisk jobbsituasjon. Innsikt i analyse og medievitenskapelige metoder var uhyre nyttig i møte med arbeidslivet, likeså med sosiale ferdigheter som å jobbe tett med andre og ha tydelig kommunikasjon med kolleger.


Daniela Tufteland: Accenture

Bildet kan inneholde: smil, øyenbryn, menneskekroppen, nakke, erme.
Daniela Tufteland.

Studiebakgrunn og faglige interesser:

Daniela har en fordypning i moderne retorikk og språklig kommunikasjon, og er interessert i estetikk, mediepåvirkning, og språklig og visuell kommunikasjon.

Om praksisen hos Accenture:

Accenture er et ledende globalt konsulentfirma som tilbyr ende-til-ende løsninger innen IT og teknologi. Jeg har hatt gleden av å være i avdelingen Marketing & Communication.

Fra dag én ble jeg tatt imot med åpne armer, og inkludert i prosjekter og møter både internt og eksternt. Jeg kom inn i et team som samarbeidet tett, noe som resulterte i at det var kort vei mellom hele avdelingens oppgaver. Blant annet har jeg bidratt og tatt del i planlegging og innholdsproduksjon til Accentures eksterne kanaler, kartlagt giveaways, hatt ansvar for nyhetsbrev og skrevet en mengde artikler til deres intranett. Med min bakgrunn og interesse for kommunikasjon, ble intranettet arenaen for meg, som utviklet seg til å bli et mer selvstendig ansvarsområde jeg trivdes godt med.

Gjennom mitt opphold i Accenture har jeg fått større innsikt og forståelse for arbeidet i en markeds- og kommunikasjonsavdeling, samtidig som jeg har bygget selvtillit på kunnskapen og kompetansen jeg har tilegnet meg etter tre år på IMK. Gjennomgående i graden har kritisk tenkning og en overordnet diskursforståelse stått sentralt. Dette kom tydelig frem i mitt arbeid med internkommunikasjon der utfordrende «tech-innhold» og globale artikler skulle forvandles til innhold også «mannen i gata» kunne forstå. Slik kan også emnene i retorikk og språklig kommunikasjon pekes ut som nyttige, da tone of voice, struktur og språk ble essensielt i mitt arbeid. Praksisoppholdet hos Accenture har vært en sann fornøyelse, og jeg kommer til å ta med meg videre ny erfaring, ny kunnskap og mestringsfølelse.


Susanna Mathea Arsky: Kulturdepartementet

Bildet kan inneholde: person, ansikt, kinn, leppe, hake.
Susanna Mathea Arsky.

Studiebakgrunn og faglige interesser:

Susanna har en fordypning i statsvitenskap, og har stor interesse for kommunikasjon gjennom medier og hvordan dette påvirker byråkratiet. 

Om praksisen hos Kulturdepartementet:

Jeg var så heldig å få gjennomføre praksisperioden som en del av kommunikasjonsenheten i Kulturdepartementet. Jeg fikk umiddelbart et stort ansvar og ble godt tatt imot som en likestilt del av enheten. Hver morgen hadde jeg en nærmest redaksjonell rolle da jeg samlet sammen presseklipp som den politiske ledelsen i departementet fikk lese for å holde seg orientert på mediebildet den dagen. Utover dette fikk jeg deltatt på prosessene mediehenveldelser medbrakte - fra de ble sendt inn fra journalister til fagavdelingene som utformet gode svar, så til politikerne som godtok svaret og vi som sendte dem tilbake til redaksjonen. Jeg fikk også deltatt på andre oppgaver som å assistere under fremleggingen av stortingsmeldinger, og filme og redigere videohilsener fra statsråden.

Når jeg sorterte presseklippene hver morgen tenkte jeg over dagsordensteori som vi har lært om i flere av fagene på bachelorprogrammet. Det var også veldig nyttig å ha en god mediehistorisk forståelse fordi jeg lettere kunne sette meg inn i fagområdene som Kulturdepartementet råder over - spesielt medier og kulturelle institusjoner som kino forstod jeg meg godt på.

Jeg har fått et godt innblikk i arbeidet til kommunikasjonsavdelingen til Kulturdepartementet, noe som er et skikkelig godt utgangspunkt for en karriere i kommunikasjonsfeltet. Spesielt å få sett samarbeidet mellom redaksjoner og regjeringen har gitt meg et uvurdelig innblikk i hvordan medieteori utspiller seg i praksis, og er noe jeg kommer til å dra stor nytte av videre både i masterstudier og i arbeidslivet.


Sebastian Hagel: forskning.no

Bildet kan inneholde: kampsportuniform, gest, albue, japansk kampsport, karate.
Sebastian Hagel.

Studiebakgrunn og faglige interesser:

Sebastian har en fordypning i retorikk og språklig kommunikasjon, med fagene som klassisk og moderne retorikk, diskursanalyse og tekst og kommunikasjon, i tillegg til statsvitenskapelige emner. Han er i interessert i journalistikk, politikk og utenrikstematikk. 

Om praksisen hos forskning.no:

Jeg har vært i praksis hos forskning.no – Norges største nettsted for forskningsjournalistikk. Her har jeg jobbet som forskningsjournalist primært for hovedsiden forskning.no, og har også skrevet noen artikler for ung.forskning.no, som er satsningen deres på barn under 15 år. 

Jeg har helt fra dag én utarbeidet artikler med egen interesse som drivkraft. Jeg har tatt tak i aktuelle pressemeldinger fra forskningsinstitusjoner og utarbeidet artikler basert på studiene deres. Arbeidsoppgavene mine har med andre ord vært å lete etter nye studier jeg syntes er interessante og jeg hadde evne til å forstå, finne en relevant kilde, da primært en uavhengig norsk forsker innenfor samme fagfelt, og så utarbeide en så interessant som mulig artikkel ut fra dette. 

Jeg har gjennom oppholdet i forskning.no lært meg å finne aktuelt forskningsstoff, hvordan vinkle dette på en interessant og relevant måte (f.eks. koble internasjonale forskningsfunn til en norsk kontekst), hvordan finne riktige kilder og hvordan jobbe effektivt med nyhetsstoff. Gjennom oppholdet mitt gjorde jeg meg flere refleksjoner omkring hva en journalists rolle egentlig er. På den ene siden ønsker man å fortelle en god historie som blir lest av mange, mens man på den andre siden ønsker å være redelig og avbalansert i hva man formidler sånn at man ikke villeder med tendensiøse overskrifter og lignende. Hvor mye av selve saken skal man for eksempel avsløre i tittelen? Det er en hårfin balanse her jeg så vidt har dyppet tærne mine inn i, og som jeg ønsker å lære enda mer om.

Fra studiene mine har jeg lært en rekke ting som er avgjørende for en journalist. Det viktigste er det som omhandler kildevern opp mot Vær Varsom-plakaten, som vi har diskutert flere ganger i løpet av bachelorstudiet. Jeg har også lært en del om historiefortelling og oppbygning som absolutt kan være relevant. Det å lære seg å lese forskningsartikler og akademiske tekster har også vært helt avgjørende for å kunne jobbe som forskningsjournalist.


Malin Undeli: Discovery Norge

Bildet kan inneholde: smil, frisyre, svart, erme, svart og hvit.
Malin Undeli.

Studiebakgrunn og faglige interesser:

Malin har en fordypning i sosiologi, og er interessert i mediepåvirkning i samfunnet, film og tv, sosiale medier, og videoredigering.  

Om praksisen hos Discovery Norge: 

Jeg var så heldig at jeg fikk lov til å tilbringe min praksisperiode hos Discovery Norge. Discovery er et globalt medieselskap, og her i Norge driver de flere kjente TV-kanaler, blant annet TVNorge. I tillegg har de også sin egen strømmetjeneste Discovery+, hvor man kan se de forskjellige programmene fra kanalene deres.

Som Marketing Intern i Discovery jobbet jeg hovedsakelig med innholdsproduksjon og levende bilder. Min oppgave var å se gjennom episoder fra de ulike TV-programmene deres og plukke ut potensielle sekvenser som kunne brukes til organisk markedsføring gjennom sosiale medier, hovedsakelig Facebook og Instagram, men etter hvert også TikTok. Når jeg hadde identifisert og tatt ut klipp måtte jeg, gjennom programmer som Adobe Premiere Pro og After Effects, klippe om eller klippe ned sekvensene og tilpasse dem til sosiale medier. I tillegg måtte klippene tekstes. Andre oppgaver jeg hadde var å bidra med SoMe-ideer til kommende innspillinger og produksjoner, det vil si komme med ideer til sekvenser som produksjonen spesifikt kunne filme til bruk i sosiale medier.

Det har virkelig vært en lærerik opplevelse å få se hvordan de jobber med markedsføring i en bedrift på den størrelsen som Discovery er. Jeg har lært mye om både betalt og organisk markedsføring. Fra studiene mine i medievitenskap fikk jeg tatt i bruk evnen til å tenke kritisk og reflektert rundt innholdet som skulle ut i sosiale medier. Erfaringen og kunnskapen jeg har fått gjennom praksisperioden er definitivt noe jeg vil ta med meg videre ut i arbeidslivet etter studiene.


Marie Hungnes Steinkjer: Norsk Hydro

Bildet kan inneholde: person, ansikt, smil, øyenbryn, flash-fotografering.
Marie Hungnes Steinkjer.

Studiebakgrunn og faglige interesser:

Marie har en fordypning i retorikk og språklig kommunikasjon, og er interessert i politikk, musikk og kommunikasjon.

Om praksisen hos Norsk Hydro:

Hydro er et globalt og ledende industriselskap som ønsker å bidra til en bærekraftig fremtid. Dette har jeg erfart etter to måneder som praktikant i deres avdeling for kommunikasjon og myndighetskontakt. Her har jeg fått oppleve kompetanse og bredde i kommunikasjonsfeltet.

Som praktikant i Hydro har jeg hatt hovedfokus på sosiale medier og kommunikasjonsoppgaver for Hydros forretningsområde Energi. Jeg har arbeidet med innholdsproduksjon og publisering av artikler både internt og eksternt, i tillegg til å ha to prosjekter. I det ene prosjektet ga jeg en anbefaling om hvorvidt Hydro bør etablere en tilstedeværelse på den sosiale medieplattformen TikTok. Det andre prosjektet har vært i forbindelse med Hydro Energis hovedsponsorat i Produksjonsteknisk konferanse. Dette er en årlig konferanse i regi av interesseorganisasjonen Energi Norge. Arbeidsoppgavene har inkludert presentasjon- og markedsmateriell og koordinering mellom to viktige aktører i norsk energibransje.

I Hydro har jeg virkelig fått erfart å jobbe med medier og kommunikasjon i praksis, og jeg er glad jeg har en grad fra universitetet i møtet med et stort, globalt selskap. Medievitenskap har bidratt til en kritisk tilnærming og forståelse av medielandskapet vi lever i, som har vært essensielt i arbeidet med sosiale medier og kommunikasjon. I tillegg har jeg hatt godt utbytte av fordypningsemnene i retorikk og språklig kommunikasjon i utformingen av tekster til ulike kanaler og til samarbeidet internt og eksternt. Siden praksisperioden har vært preget av koronarestriksjoner og hjemmekontor, har skriftlig kompetanse vært god å ha.

Praksisoppholdet har vist hvor sentralt kommunikasjon er i samspillet mellom industri, politikk og medier. Tiden i Hydro har både vært utfordrende, lærerik og ikke minst givende. Jeg har fått oppleve et dyktig kommunikasjonsteam, og jeg er takknemlig for alt jeg har fått vært med på. Aldri har jeg opplevd like mange flotte og intellektuelle mennesker på så kort tid.


Iver Valkvæ og Stefan Vincent Strømnes: Universitetet i Oslo

Bildet kan inneholde: person, klær, panne, nese, smil.
Iver Valkvæ og Stefan Vincent Strømnes.

Studiebakgrunn og faglige interesser:

Iver har en fordypning i retorikk, med særlig fokus på språklig kommunikasjon og politisk kommunikasjon i sosiale medier. Fra tidligere har han studert visual effects (VFX). Stefan har en fordypning i innholdsproduksjon, og har fra tidligere en årsenhet i design og kommunikasjon i digitale medier og en treårig utdannelse i musikkteater. Han er interessert i sosiale medier, innholdsproduksjon, kunst og kultur. 

Om praksisen hos Universitetet i Oslo:

I vår praksisperiode ble vi en del av Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt ved Universitetet i Oslo, og hadde våre hovedoppgaver i redaksjonen for sosiale medier. Redaksjonen er nokså liten, og består av kun tre personer. Til tross for redaksjonens størrelse opprettholdes et høyt produksjonsvolum i et bredt spekter av innhold. Et spekter som blant annet favner forskningsnyheter, aktuelle hendelser i mediene, utspill fra ledelsen og årlige hendelser. Ettersom redaksjonen består av kun tre personer, ble vi godt synlige og hadde dermed stor påvirkningskraft på innholdsproduksjonen.

Som en del av våre arbeidsoppgaver jobbet vi for det meste med å skape innhold til universitetets ulike medieplattformer, fortrinnsvis til deres Facebook- og Instagram-kontoer. Arbeidshverdagen, så vel som arbeidsoppgavene, var svært varierte. I løpet av praksisperioden gjorde vi alt fra å utvikle manus, tekst, lyd- og bildeproduksjon foran og bak kamera, til øvrig redaksjonelt arbeid. Herunder å kontakte forskere eller andre aktuelle kilder og delta i ulike møter, som arbeids-, idé- eller redaksjonsmøter. Som en del av sistnevntes ukentlige møter, gikk vi blant annet gjennom forrige ukes publiserte innhold og målte og analyserte dette i plenum. 

Av kunnskaper og forståelse vi har fått i løpet av studietiden, har ferdigheter knyttet til sosiale medier og kommunikasjon rettet mot en tydelig definert målgruppe vært svært relevant. Vi har også fått særlig bruk for kritisk tenkning, med problemstillinger knyttet til hvorvidt nyhetsverdi og aktualitet skal trumfe innholdets produksjonskvalitet. Gjennom ulike metodefag har vi også vært godt rustet til å bidra i redaksjonens analyser og målinger av publisert innhold.


 

Emneord: Praksis, Arbeidslivsrelevans, Medier og kommunikasjon
Publisert 6. mai 2021 11:51 - Sist endret 6. mai 2021 12:05