Praksisstudenter våren 2022

Her kan du lese om IMK-praksisstudentenes faglige bakgrunn, arbeidsoppgaver og ansvarsområder, og erfaringer om hva de har gjort og lært i praksis.

Praksisstudentene i MEVIT3811 - Mediestudenter i arbeidslivet våren 2022 var utplasserte hos PwC, Norges vassdrags- og energidirektorat, Accenture, KS, Schibsted SMB, Gyldendal, forskning.no, Universitetet i Oslo, Festivalkontoret, Itera, Oslo Open og Oslo Jazzfestival.


Vilde Benedikte Dalstø: PwC

Bildet kan inneholde: person, ansikt, leppe, frisyre, skulder.
Vilde Benedikte Dalstø

Studiebakgrunn og faglige interesser

Vilde har fordypning i sosiologi, med interesse for estetikk, mediepåvirkning og strategisk kommunikasjon.

Om praksisen hos PwC

Jeg hadde praksis hos PwC (PricewaterhouseCoopers), som er et av de fire ledende firmaene i Norge innenfor revisjon og consulting. Jeg jobbet i avdelingen som heter Marketing & Communication – et stort team på 25 ansatte.

Fra første stund ble jeg tatt imot med åpne armer. Jeg fikk adgangskort og egen PC, og fikk god tid til å sette den opp og gjøre meg kjent med alle i avdelingen. Den første uken bestod mest av ulike møter så jeg skulle få en innføring i hvilke prosjekter som pågikk. Ut ifra mine egenskaper og ferdigheter fikk jeg selv lov til å velge hva jeg ønsket å ta del i og gjøre. Min interesse for estetikk og kommunikasjon gjorde at jeg bidro mye med innholdsproduksjon, både til Instagram (som ble mitt ansvar under perioden) og til Facebook, LinkedIn, og PwCs nettside. Der bistod jeg med artikler og bilder fra ulike kundehistorier i PwC.

Jeg var også så heldig å komme inn i en veldig spennende periode i PwC, og fikk være med på lanseringen av deres egen miniserie. Mine oppgaver her ble å intervjue deltakerne og finne innhold til sosiale medier, redigere videoer som skulle ut på ulike kanaler, samt å være med på ulike streaminger i studio. I tillegg var jeg med på å ta viktige avgjørelser for serien, og ble veldig positivt overrasket over tilliten og ansvaret jeg fikk. Det var utrolig gøy å få være med på, og jeg følte meg fort som en del av teamet, og likestilt som alle de andre ansatte.

Jeg har lært svært mye av mitt opphold i PwC, både om det å være kommunikasjonsrådgiver og å jobbe med video. Kvalitativ og kvantitativ metode fra studiet har vært veldig nyttig å kunne underveis, og er kunnskap jeg kommer til å ta med meg videre inn i arbeidslivet. Samtidig har den generelle medieforståelsen bacheloren ga meg vært essensiell for å forstå avgjørelser og måten PwCs kommunikasjonsteam jobber på.


Silje Haugstulen Grinden: Norges vassdrags- og energidirektorat

Bildet kan inneholde: person, smil, leppe, hake, øyenbryn.
Silje Haugstulen Grinden

Studiebakgrunn og faglige interesser

SIlje har fordypning i sosiologi, og faglige interesser er digitale medier, mediepåvirkning og kommunikasjon.

Om praksisen hos NVE

Jeg har vært i praksis i kommunikasjonsavdelingen til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Etter to måneder i praksis hos NVE kan jeg trygt si at det har vært en verdifull erfaring. De ansatte i kommunikasjonsavdelingen tok meg godt imot fra dag én, og jeg har gjennom flere uker fått et innblikk i hvordan det er å jobbe i kommunikasjonsavdelingen til en stor og offentlig organisasjon.

Jeg gikk inn i praksis med ønsket om å få en bredere kommunikasjonserfaring, og det har jeg definitivt fått. Allerede fra begynnelsen av ble jeg inkludert i alle interne møter og gruppechatter, slik at jeg lettere skulle bli kjent med kommunikasjonsgjengen og arbeidet deres. Mine hovedoppgaver har vært å skrive, korrigere og publisere interne og eksterne nyhetssaker – alt fra å intervjue ansatte til intranettet, til å sende ut pressemeldinger. I denne sammenheng har jeg derfor også fått mulighet til å være med ut i felten for å ta bilder av aktuelle anleggsplasser. Innholdsproduksjon til sosiale medier har også vært en del av jobben min. Videre har jeg fått en bredere forståelse av mediehåndtering i offentlig sektor ved å få være med på medietrening av fagpersoner i NVE, i tillegg til at jeg har fått ansvar for å være pressevakt av og til. NVEs arbeid er ekstremt viktig, og det gjorde at arbeidsoppgavene mine hele tiden virket meningsfulle.

I løpet av praksisoppholdet mitt har jeg fått en større forståelse for arbeidsoppgavene til en kommunikasjonsrådgiver og arbeidslivet generelt. Å få et innblikk i kommunikasjonsarbeidet i en sterk kunnskapsorganisasjon som NVE er et ekstremt godt utgangspunkt for en videre karriere i kommunikasjonsfeltet. Fra studiene mine i medier og kommunikasjon har forskningsmetode vært relevant, ettersom jeg fikk i oppgave å vurdere et forskningsprosjekt om kontaktpunkter i NVE. Jeg har også tatt med meg evnen til å tenke kritisk og reflektert rundt innhold som skal produseres. I den sammenheng har også den gode skriveerfaringen fra studiet vært veldig verdifull. Praksisperioden har vært en utelukkende positiv opplevelse som jeg har vokst mye på. Med den brede erfaringen jeg har fått hos NVE kommer jeg nå til å gå tryggere ut i arbeidslivet etter studiene.


Nora Berntzen: Accenture

Bildet kan inneholde: klær, smil, skulder, blomsterpotte, nakke.
Nora Berntzen

Studiebakgrunn og faglige interesser

Nora har en fordypning i moderne retorikk og språklig kommunikasjon, og er interessert i film, spill og TV, representasjon i mediene, journalistikk, og mediepåvirkning.

Om praksisen hos Accenture

Accenture er et globalt konsulentfirma som løser utfordringene selskaper, organisasjoner og etater står overfor, spesielt med fokus på å skape gode IT-løsninger. Jeg har jobbet i avdelingen Marketing & Communications som både jobber med å synliggjøre Accenture utad samt drive fengende internkommunikasjon.

I Accenture har jeg fått prøve meg på mye forskjellig! Internt har jeg skrevet artikler til intranettet, hjulpet til med nyhetsbrev, oppdatert nettsider og bidratt i planleggingen og gjennomføringen av vår interne månedlige livestream. Eksternt har jeg jobbet mye med å skape innhold til sosiale medier, og jeg har også skrevet innlegg på Accentures bloggside. Jeg har fått rom til å kunne jobbe med de tingene jeg har likt mest, og har for eksempel fått selvstendig ansvar for videoredigering til både eksterne og interne plattformer. I tillegg har jeg blitt godt tatt imot av de andre på avdelingen, og lært masse av mine kolleger!

Emnene jeg har tatt gjennom graden min har på flere måter vært nyttige under praksisoppholdet. Skrivetreningen og tekstforståelsen jeg har fått på IMK har vært spesielt viktige for arbeidet mitt med internkommunikasjon. Analytiske emner har hjulpet meg ta mer gjennomtenkte valg også i visuelle oppgaver, som å skape innhold til sosiale medier.


Malene Iren Eilertsen: KS

Bildet kan inneholde: smil, dagtid, himmel, gatemote, reise.
Malene Iren Eilertsen

Studiebakgrunn og faglige interesser

Malene har fordypning i statsvitenskap med faglige interesser som inkluderer strategisk og politisk kommunikasjon, formidling og påvirkning.

Om praksisen hos KS

De siste 9 ukene har jeg tilbragt som praktikant hos KS - kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge. Jeg ble godt tatt imot av hyggelige og engasjerte kolleger som har gitt meg mye spillerom, inkludert meg i avdelingen og etterspurt mine refleksjoner. Kommunikasjonsavdelingen består av 12 personer som alle har ulike arbeidsoppgaver fra intranett, sosiale medier, webmaster og podcast - til å følge faste fagavdelinger som rådgivere. Porteføljen til KS er bred, men hovedoppgaven er å representere kommuners og fylkeskommuners interesser. Organisasjonen er også part i lønnsforhandlingene, som en av landets viktigste arbeidsgiverorganisasjoner for alle kommunalt ansatte.

I min tid hos KS har jeg hatt gleden av å bidra i flere prosjekter, daglige morgenmøter for orientering av mediebildet, ukentlige avdelingsmøter, oppgradering av nyhetsbrevet og veldig mye mer. Jeg har assistert på diverse konferanser, observert høring på Stortinget, møtt flere ordførere enn de fleste gjør i løpet av karrieren og gjort forberedende arbeid i forbindelse med Arendalsuka. Bakgrunnen min fra IMK har gitt meg gode analytiske evner, kunnskap om formidling, retorikk og engasjement.

KS er med å sette dagsorden og representerer medlemmer i saker som er relevante for dem. Det interessepolitiske arbeidet er operativt og veldig spennende. Dette vil jeg arbeide mer med i fremtiden, og IMK har gitt meg et solid grunnlag. KS er virkelig stedet om du er interessert i samfunn og politikk!


Ingvild Rorge Solheim og Tilde Birkeland Hartmann: Schibsted SMB

Bildet kan inneholde: person, klær, ansikt, smil, hår.
Ingvild Rorge Solheim og Tilde Birkeland Hartmann

Studiebakgrunn og faglige interesser

Ingvild har fordypning i psykologi og kjønnsstudier, og interesserer seg for medienes påvirkning på kultur, identitetsdannelse, kjønnsforståelse og psykisk helse. Tilde har en fordypning i kriminologi og diskriminerings- og likestillingsrett. Hun er opptatt av hvordan man best mulig kan nå ut til ønskede målgrupper, og synes analyse er spennende da dette kan bidra til å treffe enda bedre og bredere.

Om praksisen hos Schibsted SMB

Schibsted SMB driver Mittanbud, Minbolig, Prosjekt+, Varmepumpe123, Servicefinder i Sverige, Rempatori i Finland, og driver også kåringen Norges Hyggeligste Håndverker. På markedsavdelingen jobber de mest med å markedsføre disse plattformene og tjenestene. Hos Schibsted SMB finner du avdelinger rettet mot salg, markedsføring, produktutvikling, IT, analyse og kundeservice. Gjennom høy kompetanse innen innholdsproduksjon, søkemotor-optimalisering, produktutvikling, markeds endringer, markedsføring, kommunikasjon, IT og en sterk salgsavdeling har Schibsted SMB bygget opp disse tjenestene.

Vi har tilbrakt vår praksisperiode hos Schibsted SMB, i deres markedsavdeling. Etter lang tid med pandemi var det deler av teamet som jobbet fra hjemmekontor tirsdag og torsdag, men vi var på kontoret hver dag. Vi ble tatt veldig godt imot, og fikk tildelt en god del ansvar relativt raskt. Selv om vi var der sammen, fant vi begge to våre individuelle plasser og de tingene vi var gode på. Vi samarbeidet og hjalp hverandre på noen områder, men vi var for det meste ganske selvstendige. Det falt naturlig hvilke ansvarsområder hver av oss tok for seg underveis. Underveis har vi også hjulpet til med ting som har dukket opp og måtte fikses.

Vi jobbet mest med Mittanbud, Minbolig og Norges Hyggeligste Håndverker. Vi har lært ekstremt mye i løpet av vår praksisperiode hos Schibsted SMB. Vi har fått en bredere forståelse av medielandskapet, og hvor innviklet og tidkrevende enkelte prosesser kan være. Vi føler vi har lært hvordan det er å arbeide på en plass med et helt team av mennesker, hvor alle jobber på kryss og tvers. Vi har erfart hvor vanskelig det kan være å opprettholde kommunikasjonen, både på tvers av avdelingene og innad i avdelingene. Vi har også fått muligheten til å være kreative, tenke utenfor boksen, og samtidig lære å ta imot konstruktiv kritikk i en slik prosess. Vi har også lært digitale verktøy som Slack og Google Meet.

Konkret har vi jobbet med en rekke forskjellige ting. Blant annet med sosiale medier og publiseringsplan for disse plattformene, nyhetsrapport, filmredigering, lage grafisk innhold til sosiale medier, skrive artikler til Minbolig.no og Mittanbud og gjennomføre intervjuer både til artikler og undersøkelser. Vi har også jobbet med å samle informasjon om nyetablerte bedrifter, og gjort en analyse av den samlede informasjonen. Vi har jobbet mye med fremtidig planlegging, spesielt med tanke på sosiale medier. Vi har fått være kreative på sosiale medier og blitt gitt stort ansvar. Det har gitt oss muligheten til å lære nye verktøy, blant annet redigeringsprogram som Photoshop, Figma og Biteable.

Fra studiene har vi fått god bruk for den generelle medieforståelsen, og har fått se den teoretiske biten bli satt ut i praksis. Det helhetlige blikket på medieverden som vi har fått på IMK har vært lærerikt og aktuelt for det praktiske i arbeidslivet. Vi har fått god bruk for de analytiske evnene vi har fått som IMK-studenter og kunnskapen om tekstproduksjon.


Katrine Harr Dybdahl: Gyldendal

Bildet kan inneholde: smil, sky, himmel, erme, lykkelig.
Katrine Harr Dybdahl

Studiebakgrunn og faglige interesser

Katrine har fra tidligere av årsenhet i engelsk, og har tatt flere emner innenfor engelsk som fagfordypning. Katrine er spesielt interessert i journalistikk og kreativ skriving. Hun har alltid vært glad i å lese og skrive, med et ekstra godt øye til populærkultur og film. Katrine brenner for historieformidling og vil at Norge skal være et land som gir grobunn for kulturproduksjon.

Om praksisen hos Gyldendal

Praksis i Gyldendal er et friskt pust for folk som liker å skape og tenke kreativt. Jeg hadde min praksis i avdelinga Tjenester og vekst, som arbeider med å dra litteraturen inn i fremtida og inspirere unge folk til å lese. De vet at det er mye å lære av nettopp de menneskene de ønsker å nå; kanskje er det en god grunn til at unge folk ikke leser like mye som før? I stedet for å tvinge leseren tilbake til fortida, jobber Tjenester og vekst med å lage fremtidas leseropplevelse.

Dette gjelder også for faglitteratur, som er nettopp det jeg har jobbet mest med i min praksis. Jeg har fått være med på å utvikle en pilot av ei pensumbok som passer bedre for dagens studenter. "Pensumlyd" av Gyldendal er lydsammendrag av pensum, som skal være tilgjengelig på alle podcast-plattformer. I min tid hos selskapet har vi laget lyd av 14 kapitler hentet fra boka Forbrukeratferd. Jeg har vært med på fokusgruppetesting, skrevet deler av sammendraget, vært med på innspilling, snakket i episodene, og redigert lyden. Jeg har også lastet opp episodene og skrevet episodebeskrivelsene i programmet Anchor, samt laget spørreundersøkelser i Spotify og analysert responsen fra lytterne.

Teamet har gitt meg mye selvstendighet, og de setter pris på innspill og spørsmål fra meg. Jeg har blitt invitert med i møter som egentlig ikke har direkte relevans for det jeg driver med, men fordi kollegene mine har skjønt at jeg er interessert i flere aspekter av forlaget. I tillegg til hovedprosjektet jeg har jobbet med, har jeg bidratt med andre ting, som for eksempel rekruttering av mikroinfluensere. Da har jeg fått lov til å styre showet selv og holde egne møter.

Gyldendal er en flott arbeidsplass for deg som er kreativ, og som har lyst til å nå ut til folk og se at det du lager faktisk betyr noe for noen. Det er også et stort mangfold av arbeidsoppgaver du kan bryne deg på. Det aller beste med å jobbe i Tjenester og vekst har vært hvor villige de ansatte er til å lære bort ting til meg. Jeg hadde ikke erfaring fra Adobe Audition før jeg starta, og nå har jeg redigert flere podcast-episoder. En på teamet viste meg til og med hvor jeg kan lære meg å kode HTML, CSS og JavaScript. Gyldendal har altså gitt meg en veldig god praksiserfaring, og jeg anbefaler selskapet til neste kull! (Og du får gratis lunsj og bygget er kult.)

Noe av det mest verdifulle jeg hadde med meg fra IMK var evnen til å gjennomføre en kvalitativ studie. Hos Gyldendal jobbet jeg med fokusgrupper, så nettopp denne ferdigheten var viktig å ha. Jeg arbeidet også veldig mye med manus til fagbøker, og da kom innsikten fra forskingsjournalistikk-emnet godt med. Det er heller ikke til å se bort fra at jeg skrev mange, relativt lange tekster som student ved IMK. Evnen til å kunne strukturere slike tekster, og holde fokus gjennom et lengre prosjektarbeid, er en nødvendighet i arbeidslivet.


Malin Heggekroken Haugan: forskning.no

Bildet kan inneholde: person, ansikt, ledd, leppe, smil.
Malin Heggekroken Haugan

Studiebakgrunn og faglige interesser

Malin har en fordypning i psykologi, og er interessert i formidling, kommunikasjon og journalistikk.

Om praksisen hos forskning.no

Jeg har vært i praksis i forskning.no, som er et nettsted hvor journalister formidler forskning til allmennbefolkningen. Forskning.no har flere underplattformer, deriblant ung.forskning.no som har mål om å nå ut med forskning til unge. Under min praksisperiode har jeg hovedsakelig jobbet med podcasten "Alt du ikke vet", som er til ung.forskning.no. Da jeg kom til forskning.no skulle jeg egentlig jobbe som skrivende journalist, men da jeg foreslo å lage min egen podcast synes de ideen var veldig gøy.

Arbeidet med podcasten har lært meg masse. Ettersom dette var en oppgave jeg kom opp med selv fikk jeg muligheten til å velge hvordan podcasten skulle være, hvilke temaer vi skal ta opp i episodene og hvilke gjester som skulle inn i studio. Jeg har også lært meg å redigere lyd og skrive manus tilpasset et lydformat.

Jeg har også skrevet noen artikler for forskning.no og ung.forskning.no og det er nok her jeg har fått mest bruk for det jeg har lært på studiet. Ettersom forskning.no formidler forskning har jeg fått mye bruk for kunnskapene jeg har fått om kildekritikk gjennom studiet og ikke minst trening i å lese forskning.


Helene Marie Brekke: Universitetet i Oslo

Bildet kan inneholde: smil, vann, himmel, kjeve, erme.
Helene Marie Brekke

Studiebakgrunn og faglige interesser

Helene har en fordypning i psykologi, og er interessert i intern- og eksternkommunikasjon.

Om praksisen hos UiO

Jeg har vært i praksis hos Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt ved UiO. Jeg var veldig spent før jeg skulle begynne i praksis, men ble veldig godt tatt imot av kollegene mine. Hele opplevelsen ble mye bedre enn jeg kunne sett for meg. Jeg fikk raskt mye tillit og ble godt inkludert i arbeidshverdagen. Hoveddelen av praksisen brukte jeg i avdelingen for sosiale medier, der jeg sammen med redaksjonen styrte UIOs Instagram- og Facebook-kontoer. I løpet av perioden fikk jeg ta en aktiv del i alt fra planlegging av kommunikasjon og prosjekter til produksjon og redigering av både bilder og video. Som en del av dette lærte jeg også mye om koordinering, intervjuer, seminarer, workshops, pressekontakt og fikk ta del i ukentlige planleggingsmøter med både redaksjonen og resten av avdelingen.

Det var både spennende og lærerikt å få mulighet til å sette teorien fra IMK ut i praksis. Jeg merket at alle fagene jeg har hatt tidligere gav meg perspektiver eller ferdigheter jeg fikk bruk for. Særlig analysefagene fikk jeg direkte bruk for i de ukentlige redaksjonsmøtene. Det gav mulighet til å undersøke hvordan innholdet fra de forrige ukene hadde gjort det. Dette gav viktig kunnskap som vi kunne ta med oss videre for å forbedre kanalene.

Jeg syns det var givende å jobbe for UIO som institusjon. Kommunikasjonsavdelingen kombinerer det å ha et viktig samfunnsoppdrag med å produsere godt innhold for å nå ut til en bred og variert målgruppe. Det var fint å få sett med egne øyne hvordan teori blir satt ut i praksis, og hvordan god bruk av teori kan gi direkte resultater. Kunnskapsgrunnlaget fra IMK gav meg en viktig fordel til å utføre arbeidsoppgavene mine på en god måte. Etter praksisen sitter jeg igjen med mange gode erfaringer og en bedre forståelse for sammenhengen mellom teori og hvordan de er direkte relevante for arbeidslivet. Jeg vil anbefale praksisplass på det varmeste til alle som synes det virker spennende.


Aurora Lauvanger: Festivalkontoret

Bildet kan inneholde: person, panne, nese, smil, kinn.
Aurora Lauvanger

Studiebakgrunn og faglige interesser

Auroras har tatt fag innen markedsføring og har fordypning i koreansk språk. Hennes faglige interesser inkluderer politisk kommunikasjon, medienes påvirkningskraft, kultur og språk.

Om praksisen hos Festivalkontoret

Under praksisoppholdet har jeg jobbet i kommunikasjonsteamet hos Stiftelsen Festivalkontoret. Festivalkontoret arrangerer hovedsakelig tre årlige filmfestivaler: Arabiske filmdager, Oslo Pix Filmfestival og Film fra sør. 

I starten av perioden fikk jeg noen hektiske dager der jeg ble kastet inn i full festivalmodus for Arabiske filmdager. Etter dette roet tempoet seg da vi gikk over til å jobbe mot neste festival. I løpet av praksisen har jeg blant annet skrevet saker til nett, oversatt nettinnhold, publisert innhold på sosiale medier og gjort en analyse av bedriftens nyhetsbrev. Jeg har også fått bli med på møter og fått muligheten til å bidra i diskusjoner her. 

Gjennom praksisperioden har jeg blant annet lært å stole mer på mine egne egenskaper og kunnskaper. Jeg har også lært å bruke programmer for nettsideredigering og masseutsendelser av epost. Innad i et team jobber vi alle mot et felles mål og jeg fikk et innblikk i viktigheten av god internkommunikasjon og møtekultur. Fra studiene har jeg blant annet tatt med meg evnen til å prioritere oppgaver, tenke selvstendig og å tilegne meg informasjon på egenhånd. I tillegg har jeg hatt bruk for egenskaper som å skrive rapporter og å gjøre analyser.


Tiril Guttormsen: Itera

Bildet kan inneholde: himmel, leppe, dagtid, erme, smil.
Tiril Guttormsen

Studiebakgrunn og faglige interesser

Tiril har fordypning i sosiologi, og er interessert i mediepåvirkning, digitale og sosiale medier og språklig kommunikasjon.

Om praksisen hos Itera

Itera er et konsulentselskap som tilbyr tjenester innen IT og teknologi. I to måneder har jeg vært så heldig å være praksisstudent i kommunikasjonsavdelingen deres. Som en del av et team med ansatte i vidt forskjellige roller, har jeg virkelig fått oppleve bredden av kommunikasjonsfaget.

Fra dag én fikk jeg oppleve hvor hektisk det kan bli for et kommunikasjonsteam under en krisesituasjon; Itera har kontorer i Ukraina, så det var travle dager de første ukene. Jeg ble likevel tatt godt imot og har hele gjennom perioden vært en integrert del av deres team. Mine oppgaver har vært veldig varierte, og jeg har gjort alt fra å være flue på veggen under kvartalsrapport, til å få fullt ansvar for egne oppgaver fra start til slutt. Gjennom praksisoppholdet har jeg hatt to hovedansvarsområder: sosiale medier og innhold til nettsiden. Her har jeg virkelig fått lov til å være kreativ, og alle forslagene mine har blitt tatt imot med åpne armer. Jeg har blant annet gjort portrettintervjuer til nettsiden, og har da fått ansvar for hele prosessen med å utføre intervjuer, skrive artikler, ta bilder, sette opp og publisere på nettsiden, lage grafisk innhold, og distribuere innholdet på sosiale medier. Jeg har også styrt Instagram-kontoen deres disse to månedene.

Tiden min hos Itera har vært utrolig lærerik, og jeg har fått verdifull innsikt i arbeidslivet. Praksisoppholdet har virkelig bundet studiet sammen, og gjort at jeg nå har kunnskap og forståelse for både det teoretiske og det praktiske som kommunikasjonsfaget innebærer. Tre år som IMK-student har gitt meg en kritisk tilnærming og evnen til å samarbeide i et større team; dette har kommet godt med under praksisperioden. Jeg har også hatt god nytte av medieteori-, analyse- og metodefagene.


Melissa Alejandra Johansen: Oslo Open

Bildet kan inneholde: person, hår, leppe, skulder, øyevipper.
Melissa Alejandra Johansen

Studiebakgrunn og faglige interesser

Melissa har en fordypning i psykologi, og er interessert i kommunikasjon, kultur, kunst og formidling.

Om praksisen hos Oslo Open

Jeg har vært på praksis i Oslo Open, som er en selvstendig kunstnerstyrt og ideell organisasjon stiftet av kunstnere og en rekke nasjonale og lokale kunstinstitusjoner. De samarbeider med over 400 profesjonelle billedkunstnere og kunsthåndverkere i Oslo som én helg i året åpner deres atelier for publikum.

Jeg jobbet i kommunikasjonsteamet, og hovedansvaret mitt var sosiale medier. Jeg jobbet også med organisering og arrangementsplanlegging. Arbeidsoppgavene mine varierte, men jeg har blant annet besøkt flere atelier og kunstnere opp mot kunsthelgen. Jeg intervjuet dem og skrev innlegg om dem til vår Instagram-konto. Andre arbeidsområder inkluderte blant annet å lage publiseringsplan hver uke, delta på ukentlige møter, overse direktesendinger, og lese over pressemeldinger og nyhetsbrev. Jeg har fått nettverket med utrolig mange fra kultur- og kunstbransjen!

Jeg har lært meg å være mer selvstendig, og jeg har fått et innblikk i hvordan arbeidslivet kan være. Dette har vært svært viktig fordi dette er en bransje jeg ønsker å jobbe i, og hvor jeg nå har fått en flott vei inn i på grunn av dette praksisoppholdet. Noe som har vært spesielt fantastisk med denne praksisjobben er at jeg har fått nettverke masse med mange innenfor kultur- og kunstbransjen. Jeg har reist på middag med nasjonale og internasjonale kuratorer, besøkt flere profesjonelle kunstnere og ledere i ulike kunstorganisasjoner og foreninger, samt politikere. Jeg har fått tatt i bruk kunnskaper og ferdigheter fra studiene innenfor sosiale medier og kommunikasjon, hvor teorien har hjulpet meg i å strukturere publiseringsplanene jeg har laget og på hvilken måte jeg skal kunne kommunisere Oslo Opens budskap korrekt utad.


Leah Holm: Oslo Jazzfestival

Bildet kan inneholde: panne, øyenbryn, øyevipper, briller, flash fotografering.
Leah Holm

Studiebakgrunn og faglige interesser

Leah har fordypning i musikkvitenskap, og er artist.

Om praksisen hos Oslo Jazzfestival

I Oslo Jazzfestival er vi en liten gjeng som sitter på Sentralen midt i Oslo. Teamet består av en daglig leder, produsent og marked- og kommunikasjonsansvarlig, og jeg har jobbet tett med sistnevnte. I løpet av disse to månedene har jeg fått blitt med på innsiden av hvordan det er å arrangere en festival, da vi har gjort de siste forberedelsene før programslipp i midten av mai.

Mine hovedoppgaver gjennom praksisperioden har vært å forberede og produsere innhold til festivalens plattformer. Jeg har vært i kontakt med artister og agenter for å samle inn presseskriv og bilder, for så å skrive tekster som kan passe til våre brosjyrer eller nettside. Mye tid gikk til å oversette mellom norsk og engelsk. Jeg fikk hovedansvar for å produsere innhold til sosiale medier. Her fikk jeg råfiler, maler og font av designeren som hadde skapt årets festivalprofil. Deretter skulle jeg sette dette sammen til Instagram-feed-poster, story-poster og Facebook-bannere med bilder av artistene. Jeg fikk muligheten til å lære meg Adobe-programmer som Photoshop, InDesign og After Effects. Det var interessant å få innblikk av denne siden av musikkbransjen og jeg vil anbefale denne praksisplassen dersom du er glad i design, innholdsproduksjon og prosjektarbeid.

Fagkunnskaper og ferdigheter rundt stil og estetikk var viktig for meg i praksisperioden, og kommer til å være det videre i arbeidslivet. Jeg ønsker å jobbe med visuell innholdsproduksjon, og gjennom mitt studieløp har jeg kunnet velge mange emner som går dypere inn på dette temaet. I praksisperioden produserte jeg innhold til sosiale medier. Da studieprogrammet er svært teoretisk, setter jeg pris på hvordan jeg kan overføre denne kunnskapen etter å ha jobbet i mange praktiske stillinger. Det gir en forståelse som har vært viktig for meg når jeg kommuniserer visjon og arbeid videre til et større team eller en arbeidsgiver.


 

 

Emneord: Praksis, Arbeidslivsrelevans, Medier og kommunikasjon
Publisert 13. mai 2022 12:18 - Sist endret 31. mai 2022 09:13