Osloforskning

Skriver du masteroppgave i et Oslo-relatert tema? Forsker du på storbyen, Oslo?

Søknadsfrister to ganger i året 15. februar // 15. september

Søk Osloforskning-stipend!

Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo.

Stipendet er (vanligvis) på 25 000 kr.

Neste søknadsfrist er 15. september 2018.

 

For mer informasjon og søknadsskjema gå til denne siden: https://www.sv.uio.no/iss/forskning/om/osloforskning/stipend/

Publisert 11. jan. 2018 14:55 - Sist endret 24. apr. 2018 13:50