Studentstipend og eksterne oppdrag

Her samler vi stipendutlysninger og eksterne oppdrag relevant for studenter i medievitenskap og journalistikk.

Sjekk også ut Unifor's oversikt over stipend og legater innenfor humanistiske fagfelt

Skriver du om barnevern og media? Søk stipend hos Stiftelsen Wøyen innen 31. desember 2018.

Institutt for medier og kommunikasjon og Stiftelsen Fritt Ord utlyser stipend til masterprosjekter innen ytringsfrihet, demokrati og menneskerettigheter.

Søknadsfrist 15. september 2018 //

 

Department of Media and Communication and the Fritt Ord Foundation announce grants to projects within the fields of freedom of expression, democracy and human rights.

Deadline 15 September

Skriver du masteroppgave i et Oslo-relatert tema? Forsker du på storbyen, Oslo?

Søknadsfrister to ganger i året 15. februar // 15. september

Are you interested in academic research and wish to do it as a part-time job?

I fem semestre fremover (2018-2020) vil UiO-studenter som reiser på utveksling eller internasjonalt prosjektsemester til USA motta et generelt studentstipend fra UNIFOR.