Fritt ord stipend

Institutt for medier og kommunikasjon og Stiftelsen Fritt Ord utlyser stipend til masterprosjekter innen ytringsfrihet, demokrati og menneskerettigheter.

Søknadsfrist 15. september 2018 //

 

Department of Media and Communication and the Fritt Ord Foundation announce grants to projects within the fields of freedom of expression, democracy and human rights.

Deadline 15 September

Studentstipend 

 

Stipender på inntil kr 30 000 utlyses for masterstudenter ved Institutt for medier og kommunikasjon. Send et kort søknadsbrev med vedlagt prosjektbeskrivelse, framdriftsplan, karakterutskrift og CV.

 

Søknad sendes til studieinfo@media.uio.no innen 15. september 2018.

 

Institutt for informasjons- og medievitenskap ved UiB behandler søknadene. Endelig utbetaling er betinget av at Fritt Ord godkjenner innstillingen.

Fritt Ords formål er å verne om og styrke ytringsfriheten. Stiftelsen ønsker å stimulere til levende debatt og uredd bruk av det frie ord.

---

 

Student scholarship

 

Grants of up to NOK 30 000 are announced for master students at the Department of Media and Communication.

Send in an application, complete with a project description, timeline, transcript of your grades and your CV.

Submit your application to studieinfo@media.uio.no by 15 September 2018.

 

Department of Information Science and Media Studies at The University of Bergen will process the applications. The final disbursement is contingent on the Fritt Ord Foundation’s approval of the recommendation.

The object of the Fritt Ord Foundation is to protect and promote freedom of expression, particularly by encouraging lively debate and the dauntless use of the free word.

Publisert 7. sep. 2018 11:49 - Sist endret 7. sep. 2018 11:49