UNIFOR utvekslingsstipend

I fem semestre fremover (2018-2020) vil UiO-studenter som reiser på utveksling eller internasjonalt prosjektsemester til USA motta et generelt studentstipend fra UNIFOR.

Midlene kommer fra UNIFOR, en non-profit organisasjon som forvalter og administrerer flere stiftelser som skal støtte studenter gjennom generelle studentstipend i forskning og høyere utdanning.

Se her for mer informasjon: https://www.uio.no/studier/utveksling/praktisk/for-avreise/unifor.html 

Studentstipendet vil bli tildelt UiO-studenter på bachelor- eller masternivå som har søkt og fått en utvekslingsplass gjennom en av UiOs utvekslingsavtaler i USA. Tildelingen gjelder semesteropphold av minst 3 måneders varighet. Tildelingen gjelder ikke utreise gjennom Gründerskolen/Entreprenørskap, sommeropphold eller andre kortere opphold, feltarbeid eller individuelle opphold/gjesteopphold som er organisert utenom formelle utvekslingsavtaler.

Det er en forutsetning at studiene i utlandet er forhåndsgodkjent som en del av studentens grad ved UiO.

Studentstipendet er ment å brukes til å dekke generelle ekstraomkostninger ved å studere i USA, og det må leveres en rapport til UiO etter oppholdet.

Stipendet må tilbakebetales dersom studieoppholdet i utlandet ikke gjennomføres etter planen.

Ta kontakt med IMKs studieseksjon for mer informasjon.

Publisert 15. sep. 2017 10:01 - Sist endret 18. juli 2018 14:51