Wøyen stipend: Barnevern og media

Skriver du om barnevern og media? Søk stipend hos Stiftelsen Wøyen innen 31. desember 2018.

Stiftelsen Wøyen deler ut midler til handlingsrelevant forsknings- og utviklingsvirksomhet innen­for barnevernets arbeidsoppgaver og praksisfelt. Stiftelsen prioriterer virksomhet som fører til, eller drives i sammenheng med, kunnskapsformidling og rådgiving til per­sonell, institusjoner og organer som arbeider i barnevernet i Norge.

Ved  tildelingen i 2019 er det også ønskelig med søknader som har hjelpetiltak for familier med annen etnisk opprinnelse og søknader som har barnevernet og media som tema.

Fristen for å søke om prosjektmidler for 2019 er 31. desember 2018.

Les mer om Stiftelsen Wøyen (ekstern side) og søknadsprosessen. Stiftelsen Wøyens styre vil behandle søknaden i første halvdel av februar 2019. Spørsmål om søknadsprosessen o.l. kan rettes til kpaulsrud@kindemco.no.

Publisert 23. okt. 2018 07:28 - Sist endret 23. okt. 2018 07:30