Studentutvalgets representanter 2018

Studentutvalget er studentenes representanter ved Institutt for medier og kommunikasjon (IMK). Studentutvalget ivaretar studentenes interesser overfor instituttstyret og ledelsen.

Leder: Olav Løkke 

Nestleder og økonomiansvarlig: Torstein Norum Bugge

X-IMK-kontakt: Sophie Ravn Spurkeland

Arrangementsansvarlige: Kristin Eide Stensvoll og Øyvind Hofsrud

Studentrepresentanter i programrådene ved IMK

Programrådet medievitenskap: Torstein Norum Bugge og Ane-Marthe Pedersen

Studentrepresentanter i instituttstyret (år 2019)

Faste representanter:

Marius Frans Linus Hillestad

Maria Kasseth

Vararepresentanter:

Ingrid Langmark Saastad

Francis Therrien. 

Øvrige medlemmer

Polyanna Rocha, Ida Kristine Gangstø Berg, Camilla Andreassen Hedemark, Ane-Marthe Pedersen, Malena Lindberg, Maja Kristine Asbjørnsen, Miriam Sørlie Larsen, Hanna Eikeland Fossum

Kontakt oss

studentutvalget@media.uio.no