Medarbeiderundersøkelsen 2007-2008

I 2007 gjennomførte HF en medarbeiderundersøkelse på alle instituttene og fakultetsadministrasjonen. I 2008 fikk vi resultatene.

Her finner du IMKs rapport og oversikt over tiltakene som ble iverksatt i etterkant av undersøkelsen. 

IMKs resultater fra undersøkelsen (ppt - 20 MB)

Handlingsplan for IMK (pdf)

Felles rapport for hele HF (pdf)

Publisert 7. sep. 2015 11:59 - Sist endret 7. sep. 2015 12:00