Møtedatoer høst 2019

Forskermøter, lærermøter og styremøter er på tirsdager fra 12.15-14.00

Møtedatoer høst 2019

Dato

Arrangement

Målgruppe

27. august

Semesterstartsmøte

Obligatorisk for alle ansatte

10. september Møte om forskningsetikk

Alle ansatte, spesielt for forskere og veiledere

8. oktober Styremøte For styremedlemmer
15.oktober Undervisningsmøte

Obligatorisk for alle som underviser H19 eller V20

5. november Forskermøte

Obligatorisk for alle som forsker. Valgfritt for stipendiatene (som er hjertelig velkommen!) 

19. november Styremøte

Styremedlemmer

12. desember Juleseminar

Obligatorisk for alle ansatte

Møtedatoer vår 2019

Dato

Arrangement

22. januar

Styremøte
12. februar Undervisningsmøte
26. februar Forskermøte
12. mars Styremøte
  9. april Undervisningsmøte
  7. mai Styremøte
14. mai Forskermøte
24. mai Instituttseminar
11. juni Styremøte

 

Publisert 7. des. 2018 15:23 - Sist endret 20. sep. 2019 17:08