English version of this page

Styremedlemmer 2017-2021

Om instituttleiar er fråverande, er det vara for styreleiar som leier styremøtet.

Val til styret

Dei tilsette vel sine representantar kvart fjerde år, innanfor gruppene fast vitskapleg tilsette og teknisk-administrativt tilsette. Representantar for det midlertidige vitskaplege personalet og for studentane blir valde kvart år.

Ekstern representant blir oppnemnt kvart fjerde år av fakultetsstyret etter forslag frå instituttstyret.

Styrets sammensetning 2019

Faste medlemmer Vararepresentantar
Leiar instituttstyret: Instituttleiar

Nestleiar ved instituttet

Eli Skogerbø
Professor
Representant for fast vitenskapelig tilsette
 
Marika Lüders
Førsteamanuensis
Representant for fast vitenskapelig tilsette
Cristina Archetti
Professor
Vara for fast vitenskapelig tilsette

Jon Inge Faldalen
Universitetslektor
Representant for fast vitenskapelig tilsette

Liv Hausken
Professor
Vara for fast vitenskapelig tilsette
Gry Rustad
Postdoktor
Representant for midlertidig vitenskapelig tilsette

Jessica Robinson
PhD
Vara for midlertidig vitenskapelig tilsette

Katerina Houben
Instituttrådgiver
Representant for teknisk-administrativt tilsette
Bjørnar Hjulstad
Studieleder
Representant for teknisk-administrativt tilsette

Marius Frans Linus Hillestad

Studentrepresentant

 

Francis Therrien 

Studentrepresentant

 

Kari Steen-Johnsen
Ekstern representant

Rune Røsten
Vara for ekstern representant
Publisert 14. des. 2016 15:27 - Sist endret 9. des. 2019 13:36