Innkalling instituttstyremøte 8. februar 2022

Det innkalles til styremøte ved IMK 8. februar 2022. Representanter som ikke kan delta, melder fra til styrets sekretær (Stine Dalsøren) så snart som mulig.

Tid og sted: 8. februar 2022 12:00-15:00, møterom 410/Zoom

Agenda

Saker til behandling i åpent møte

V-Sak 1/22: Godkjenning av innkalling og dagsorden
V-Sak 2/22: Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte.
Saksdokument: Protokoll fra instituttstyremøte 30. november 2021
V-Sak 3/22: Utpeking av to medlemmer til å godkjenne og undertegne protokollen
Instituttstyret vedtar at følgende personer pekes ut til å godkjenne og undertegne protokollen for 8. februar 2022: ................... og .........................

Orienteringssaker

O-Sak 4/22: Orientering fra ledelsen
Covid
Pågående ansettelser
NFR-søknader

O-Sak 5/22: Orientering fra studentene

O-sak 6/22 Langtidsprognose for IMK 2022-26
Saksdokument: Prognosenotat

Vedtakssaker

V-sak 7/22 IMK strategi 2030 
Saksdokument: Strategi 2030
Forslag til vedtak: Instituttstyret vedtar IMKs strategi 2030 

 

Eventuelt

Publisert 1. feb. 2022 16:54 - Sist endret 3. feb. 2022 09:54