Sakskart 07.10.2014

Det avholdes styremøte 07.10.2014 i rom 418 (”Glassburet”) i IMKs lokaler i Forskningsparken.

Styremøtet avholdes fra kl. 11.00 til kl. 13.00.

Saksliste:

Sak 31/14: Vedtakssak: Innkalling og protokoll fra forrige møte

Sak 32/14: Orienteringssak: Informasjon fra ledelsen
• Rekrutteringsprosesser – inkl. orientering om komiteer
• IMKs lokaler
• Fagligsosiale fellesskap
• Vikar for administrativ leder

Sak 33/14: Orienteringssak: Informasjon fra studentene

Sak 34/14: Orienteringssak: Budsjett - første runde

Sak 35/14: Vedtakssak: Tertialrapport

Sak 36/14: Vedtakssak: Innstilling postdoktor i SAMKUL-prosjektet. Unntatt offentlighet §25 i offl.

Sak 37/14: Vedtakssak: Innstilling professor II «Barn og medier». Unntatt offentlighet §25 i offl.

Sak 38/14: Vedtakssak: Innstilling professor II «Medieinnovasjon». Unntatt offentlighet §25 i offl.

Sak 39/14: Vedtakssak: Innstilling professor II «Nordic Media». Unntatt offentlighet §25 i offl.

Sak 40/14: Vedtakssak: Møteplan for 2015

Sak 41/14: Eventuelt

 

Publisert 1. okt. 2014 10:45 - Sist endret 27. jan. 2021 14:43