Sakskart 11.2.2014

 

Det kalles med dette inn til  styremøte 11. februar 2014 i rom 418 (”Glassburet”) i IMKs lokaler i Forskningsparken.

 

Styremøtet holdes fra 11.15 til 13.00.

 

Representanter som ikke kan møte melder dette til administrativ leder (m.k.moen@media.uio.no) som kaller inn vararepresentanter.

 

Sak 1/14 - Vedtakssak: Innkalling og protokoll fra forrige møte

 

Sak 2/14 – Orienteringssak: Informasjon fra ledelsen og studentene

 

Sak 3/14 – Orienteringssak: HFs faglige prioriteringer – virkninger for IMK

Vedlegg 1: Faglig prioritering           Vedlegg 2: Forsterket masterprogram

 

Sak 4/14 –  Vedtakssak: Stillingsplan for IMK 2014-2018

Vedlegg: Bakgrunnsnotat stillingsplan 2014-2018

 

Sak 5/14 – Vedtakssak: Regnskapsrapport 2013

Vedlegg 1: Artsbasert rapport      Vedlegg 2: prosjektrapport      Vedlegg 3: Tiltaksbasert rapport

 

Sak 6/14 – Vedtakssak: Tiltaksplan 2014-2016

 

Sak 7/14 - Eventuelt

Publisert 5. feb. 2014 15:12 - Sist endret 27. jan. 2021 14:43