11032014

Sist endret 7. apr. 2014 09:33 av marenm@uio.no
Sist endret 5. mars 2014 15:16 av marenm@uio.no
Sist endret 4. apr. 2014 11:59 av marenm@uio.no
Sist endret 5. mars 2014 15:17 av marenm@uio.no
Sist endret 5. mars 2014 15:18 av marenm@uio.no
Sist endret 5. mars 2014 15:18 av marenm@uio.no
Sist endret 5. mars 2014 15:17 av marenm@uio.no
Sist endret 27. jan. 2021 14:43 av lenkeretter@localhost

Det kalles med dette inn til styremøte 11. mars 2014 i rom 418 (”Glassburet”) i IMKs lokaler i Forskningsparken.

 

Styremøtet holdes fra 11.15 til 13.00.

 

Representanter som ikke kan møte melder dette til administrativ leder (m.k.moen@media.uio.no) som kaller inn vararepresentanter.