Innkalling 29042014

 

 

Det kalles med dette inn til styremøte 29. april 2014 i rom 418 (”Glassburet”) i IMKs lokaler i Forskningsparken.

 

Styremøtet holdes fra 11.15 til 13.00.

 

Representanter som ikke kan møte melder dette til administrativ leder (m.k.moen@media.uio.no) som kaller inn vararepresentanter.

Sak 15/14 - Vedtakssak: Innkalling og protokoll fra forrige møte

 

Sak 16/14 – Orienteringssak: Informasjon fra ledelsen og studentene

 

Sak 17/14 – Orienteringssak: stillinger ved IMK

 

 

 

 

Sak 18/14 - Vedtakssak: Faglige prioriteringer - oppfølgingsplan

 

 

Sak 19/14 - Vedtakssak: Tilsetting av førsteamanuensis ved Institutt for musikkvitenskap. Unntatt offentligheten ihht § 25 i Offentlighetsloven.

 

Sak 20/14 - Eventuelt

Publisert 23. apr. 2014 13:29 - Sist endret 27. jan. 2021 14:43